Aktuality

Všetky

ZMPS v médiách
28 December 2012
ZMPS v médiách v októbri až decembri 2012

Mediálne zmienky o podnikaní, súťaži Študentská podnikateľská cena, BMB Leitner akadémii pre mladých podnikateľov, Globálnom týždni podnikania 2012, či súťaži Vyhrajte investora.

Informácie
15 December 2012
Najlepšie startupy získajú až 50 000 Eur a prístup k 300 mil. zákazníkom

O2 štartuje akcelerátor WAYRA a hľadá inovatívne technologické nápady aj na Slovensku a v Česku.Hlavným cieľom nového akcelerátora Wayra je podpora inovatívnych technologických projektov a pomoc s uplatnením na trhu.

Tlačové správy
14 December 2012
Mladí podnikatelia chcú expandovať na zahraničné trhy, podceňujú však znalosť legislatívy

Podľa prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska sa najviac o expanziu do zahraničia snažili mladí slovenskí podnikatelia zo sektora výroby (56 %). Nasleduje sektor služieb (35 %) a obchodu (24 %).

Tlačové správy
05 December 2012
Rakúšania a Slováci sa spájajú pri podpore start-upov

Viedenská agentúra pre podporu podnikania, ZMPS a NARMSP zorganizovali v Bratislave dňa 4. decembra 2012 stretnutie kľúčových hráčov podpory pre začínajúcich podnikateľov z Rakúska a Slovenska pod názvom: Ako povzbudiť start-upy z Viedne a z Bratislavy?

Tlačové správy
04 December 2012
Zo školy do biznisu

Združenie mladých podnikateľov Slovenska v roku 2012 uskutočnilo pilotný projekt zameraný na sériu aktivít napomáhajúcich štartu podnikania absolventov stredných a vysokých škôl.

Tlačové správy
03 December 2012
Viedeň a Bratislava spájajú sily pri podpore start-upov

Kľúčom k zotaveniu ekonomiky je vytvorenie nových pracovných miest.

Informácie
22 November 2012
Ako podporiť startupy z Viedne a Bratislavy

V Bratislave sa 04. 12. 2012 stretnú dôležití aktéri, ktorí sa venujú podpore start-upov vo Viedni a Bratislave. Cieľom podujatia je diskusia o existujúcom stave podpory start-upov a ich cezhraničnej kooperácie, vzájomná inšpirácia a netwroking.

Tlačové správy
19 November 2012
Biznis idoly inšpirovali mladých k podnikaniu

Slovensko bolo už piatykrát súčasťou celosvetovej iniciatívy na podporu podnikania.