Failure Stories - Kde sa stala chyba?

Skrachovalo Vám už nejaké podnikanie? Podeľte sa o svoj príbeh a získajte ceny v hodnote 7 000 €.

 

Failure Stories - Kde sa stala chyba?

Týždenník TREND vyhlásil súťaž „Failure Stories - Kde sa stala chyba?“. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči a čerství absolventi (max. 3 roky po skončení štúdia) vysokých škôl ekonomického, humanitného, technického či manažérskeho zamerania s prácami, ktoré popíšu príbeh zlyhania zo slovenského podnikateľského prostredia. Súčasťou práce bude aj odborná analýza príčin zlyhania popísaného podnikateľského zámeru.

Zarobte na svojom krachu :-)

Víťazi si rozdelia 5 cien v celkovej hodnote 7000 €. Prihlásiť sa môžete do 31. 12. 2013

Porota a vyhlásenie výsledkov

Práce hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov zapojených vysokých škôl a univerzít, partnerov súťaže a TRENDU. Najdôležitejším kritériom pri výbere výhercu je popis a analýza problému, ktorý v podnikaní nastal. S vlastným komentárom tak, aby celý príbeh slúžil pre ostatných podnikateľov ako poučenie. Výsledky súťaže budú zverejnené najneskôr do 28. 2. 2014.

Súbory na stiahnutie