Byrokratický nezmysel roka

Podnikáte a nebaví vás behať po úradoch kvôli zbytočným pečiatkam? Prekáža vám absurdnosť niektorých povinností? Zmeňte to! Pomôžeme vám.

Viac o projekte

BiznisInfo

Vďaka aplikácii BiznisInfo ťa časté legislatívne zmeny a nové povinnosti viac nezaskočia. Na tie podstatné priamo v smartfóne upozorní nový virtuálny pomocník.

Viac o projekte

Globálny týždeň podnikania

Globálny týždeň podnikania je séria podujatí na podporu podnikania organizovaných vo viac ako 150 krajinách sveta.

Viac o projekte

Business angels

Naším cieľom je podporovať začínajúcich podnikateľov a zvyšovať šancu na ich úspech. Keďže jedným z problémov mladých podnikateľov pri štarte biznisu je počiatočný kapitál, tak Združenie mladých podnikateľov Slovenska realizuje niekoľko aktivít v tejto oblasti. Klub podnikateľských anjelov investičné fóra či súťaže.

Viac o projekte

Klub riadenia

Niektorí podnikateľskí anjeli a úspešní podnikatelia majú záujem odovzdávať svoje skúsenosti z podnikania mladým ľuďom. Práve z tohto dôvodu Združenie mladých podnikateľov Slovenska pripravilo cyklus neformálnych stretnutí a diskusií na tému „Ako urobiť z malej jednočlennej firmy veľkú a úspešnú“.

Viac o projekte

Podnikateľský nápad roka

Podnikateľský nápad roka je projekt, ktorý oceňuje najlepšie podnikateľské nápady a pomáha k ich úspešnej realizácii. Cieľom Podnikateľského nápadu roka je propagovať podnikanie medzi mladými ľuďmi a za pomoci lídrov súčasného biznisu pomáhať oceneným podnikateľským nápadom mladých ľudí pri premene na úspešné podnikanie.

Viac o projekte

BMB Leitner akadémia

Združenie mladých podnikateľov Slovenska pripravilo so spoločnosťou BMB Leitner sériu vzdelávacích seminárov pod názvom BMB Leitner akadémia pre mladých podnikateľov.

Viac o projekte

TwinEntrepreneurs - Get together and Grow

Pri tejto aktivite majú strart-upy a mladé firmy jedinečnú príležitosť bezplatne získať pre svoje podnikanie potrebné manažérske, legislatívne alebo kultúrne know-how, prípadne nájsť si rakúskeho biznis partnera pre spoločné podnikanie.

Viac o projekte

Podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl

Projektom „Praktický a moderný podnikateľský plán pre učiteľov stredných škôl“ Združenie mladých podnikateľov Slovenska reaguje na potrebu zvyšovania kvality podnikateľského vzdelávania mladých ľudí a pripravili sme sadu vzdelávacích materiálov a cyklus prednášok pre stredné školy.

Viac o projekte