Podnikateľský nápad roka

Podnikateľský nápad roka

Generálny partner a hlavní partneri súťaže v roku 2012 ponúkli víťazovi  možnosť návrhu a realizácie komunikačnej kampane pre podnikateľský nápad, vďaka ktorému bude na trh uvedený nový produkt alebo služba v roku 2012. V roku 2012 sa do súťaže prihlásilo až 274 nápadov, z toho prevažná väčšina bola technologických. Víťazom sa stal projekt ProfitUp, ktorého podstata spočíva v analýze maloobchodných dát. Jeho autormi boli 25 roční mladí Piešťanci.

V roku 2013 došlo k spojeniu súťaží Vyhrajte investora a Podnikateľský nápad roka, počet prihlášok vzrástol na 320 nápadov a Podnikateľským nápadom roka sa stala logopedická hra pre deti - SPEEKLE

V roku 2014 projekt Podnikateľský nápad roka potvrdil pozíciu najväčšej podnikateľskej súťaže na Slovensku, a to nielen v počte prihášok, ale aj silou podpory začínajúcich podnikateľov, reprezentatívnoťou partnerov a silou mediálnej podpory. Podnikateľský nápadom roka a stal analytický nástroj pre fyzický svet - Pygmalios Analytics.

Ročník Počet prihlášok Ocenené nápady
Podnikateľský nápad roka 2014 425 Pygmalios Analytics
Chatr.TV
Oxyple
Heat for energy
UHF RFID mURM
Ladybag
Podnikateľský nápad roka 2013 320 SPEEKLE
CulCharge
Villo.in
Podnikateľský nápad roka 2012 274 ProfitUP
ChewChew
Biochar

Videá z Podnikateľského nápadu roka