Business angels

Klub podnikateľských anjelov Slovenska bol prvou sieťou podnikateľských anjelov v SR, ktorá vznikla v roku 2011 a svoju činnosť ukončila v roku 2021. Jej poslaním bola podpora rozvoja inovácií a podnikania nastupujúcej generácie podnikateľov.

Klub podnikateľských anjelov Slovenska pôsobil v celej SR a svoje regionálne pobočky mal v Žiline a Bratislave. 

Za 10 rokov jeho existencie sa naň obrátilo 1466 záujemcov o kapitál, najmä z radov startupov. Z nich 377 prešlo kvalitatívnym filtrom a prezentovalo svoj projekt investorom združeným v Klube, či už individuálne alebo prostredníctvom investičných fór, ktoré sme organizovali. Zároveň sme spoluorganizovali dva ročníky súťaže Vyhrajte investora, tri ročníky Stredeourópskeho fóra podnikateľských anjelov a tri ročníky konferencie Od nápadu k profitu - financovanie inovácií a rastu (resp. Investície PrE ViaC biznisu). Od roku 2015 došlo k spojeniu týchto podujatí do jedného venture kapitálového fóra s názvom Slovak venture capital forum.

Klub podnikateľských anjelov Slovenska

Klub podnikateľských anjelov Slovenska (KPAS) predstavoval neformálnu iniciatívu Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Slovak Business Agency (v minulosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania) a Slovak venture capital association (SLOVCA). Klub vznikol v roku 2011 ako prvá sieť podnikateľských anjelov na Slovensku. KPAS združoval popredných, najmä slovenských podnikateľov a manažérov so záujmom investovať svoje skúsenosti, čas a peniaze do startupov.

V danom období bol jednou z kľúčových aktivít ZMPS pri uľahčení získania kapitálu pre start-upy mladých podnikateľov od investorov – podnikateľských anjelov. Klub podnikateľských anjelov združoval viac ako 25 investorov. Rozhovory s vybranými z nich mohli čitatelia nájsť na jeseň 2011 v pravidelnej rubrike v Hospodárskych novinách.

Investori združení v Klube podnikateľských anjelov mali on-line prístup k databáze projektov hľadajúcich angel investície prostredníctvom www.businessangels.sk. 

Stredoeurópske fórum podnikateľských anjelov, resp. Slovak venture capital forum

Združenie mladých podnikateľov Slovenska v rokoch 2011 a 2013 spoluorganizovalo v Bratislave Stredoeurópske fórum podnikateľských anjelov. Cieľom podujatia bolo prinášať na Slovensko skúsenosti s investovaním do start-upov v okolitých krajinách, cenné rady a tipy ako získať investora pre svoj inovatívny nápad, ale tiež dať mladým podnikateľom šancu prezentovať svoje podnikateľské plány potenciálnym investorom.

Prvý ročník sa konal 17.03. 2011 v Bratislave. Na podujatí sa o svoje skúsenosti prišli podeliť investori z Maďarska a Česka a potenciálni angel investori zo SR. Účastníci podujatia však mali nielen možnosť vypočuť si skúsenosti investorov z okolitých krajín, ale tiež názory start-upov na to, čo to znamená mať vo firme investora. Viac informácií o podujatí nájdete tu.

Druhý ročník Stredoeurópskeho fóra podnikateľských anjelov sa konal 22. 03. 2012 bol organizovaný Združením mladých podnikateľov Slovenska, Združením podnikateľov Slovenska a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 100 hostí, s ktorými sa o svoje skúsenosti podelili investori z Rakúska, Maďarska  či susednej Českej republiky. Nosnými témami boli podnikateľskí anjeli a ich význam pri financovaní inovácií a start-up investície z pohľadu investorov. O svoje cenné skúsenosti sa prišla podeliť aj zástupkyňa európskej siete angel investorov Chiara de Caro (The European Trade Association for Business Angels, Seed Funds and other Early Stage Market Players), ktorá hovorila o význame podnikateľských anjelov a sietí podnikateľských anjelov v Európe.

Okrem zahraničných rečníkov na podujatí vystúpili aj investori zo Slovenska. Porovnanie start-upov v Silicon Valley a na Slovensku z pohľadu aktívneho investora ponúkol slovenský biznis anjel Ladislav Kossár.

Popoludňajšia časť podujatia bola zameraná na prezentáciu biznis plánov investorom. Najmä mladí podnikatelia mali šancu predstaviť svoje nápady z oblasti  informačných technológií, elektrotechniky, potravinárstva a ďalších odvetví. 11 inovatívnych podnikateľov malo jedinečnú príležitosť prezentovať svoj biznis investorom združeným v Klube podnikateľských anjelov Slovenska a získať tak kapitál a skúsenosti na rozvoj svojho podnikania.   

Tretí ročník Stredoeurópskeho fóra podnikateľských anjelov sa konal 12. 03. 2013 bol organizovaný Združením mladých podnikateľov Slovenska, Združením podnikateľov Slovenska a Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.

SLOVCA od roku 2010 pravidelne organizovala odborné fórum zamerané na popularizáciu venture kapitálu a private equity (v minulosti pod názvami Od nápadu k profitu – Financovanie inovácií a rastu, resp. Investície PrE ViaC biznisu). Od roku 2015 došlo k spojeniu tohto podujatia a Stredoeruópskeho fóra podnikateľských anjelov do jedného venture kapitálového fóra pod názvom Slovak venture capital forum, ktoré sa po prvý krát konalo 20. 03. 2015 v Bratislave. Zúčastnili sa ho angel investori z Klubu podnikateľských anjelov Slovneska a zástupcovia investorských skupín Enterprise Investors, Venture Investors Corporate Finance, Investičný klub G4, CREDO Ventures, Fond inovácií a technológií a desiatky najmä startupových projektov, ktoré hľadali investora.

Vyhrajte investora

V rokoch 2011 a 2012 Združenie mladých podnikateľov spoluorganizovalo so Slovenskou asociáciou rozvojového kapitálu súťaž Vyhrajte investora. Podnikatelia mohli získať venture kapitálovú investíciu do výšky 1 000 000 €.  Od roku 2013 sa súťaž Vyhrajte investora spojila so súťažou Podnikateľský nápad roka a jej súčasťou je aj možnosť získať investora.

Čo je pre investorov dôležité, aké chyby robia začínajúci podnikatelia pri hľadaní investora