BiznisInfo

BiznisInfo je aplikácia, ktorá ľudskou rečou, včas a bez námahy upozorní na plánované alebo schválené zmeny v povinnostiach ovplyvňujúcich slovenských podnikateľov.

Na Slovensku sa legislatíva mení veľmi často, preto je dôležité byť včas informovaný o opatreniach a politikách, ktoré podnikanie ovplyvňujú. V aplikácii je tiež možnosť vyjadriť svoje názory k plánovaným novelám, ktoré budú v rámci legislatívneho procesu kompetentným tlmočiť podnikateľské organizácie.

Vďaka aplikácii vám neujdú aj rôzne možnosti získať podporu pre svoje podnikanie, či né novinky

Aplikácia je bezplatne dostupná pre smartfóny:

BiznisInfo vytvorilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska a je realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na rok 2018.

 

Aktuálne legislatívne novinky, ktoré nájdete v aplikácii

E-kasa

Finančná správa zavádza systém e-kasa pre zefektívnenie výberu daní a zníženie daňovej medzery. Všetky registračné pokladnice budú musieť byť po novom napojené k databáze finančnej správy. Tá bude evidovať všetky transakcie a ukladať ich v systéme e-kasa spolu s pokladničnými dokladmi. Vďaka tomuto systému budú mať kupujúci možnosť samostatného overenia dokladov. Pre podnikateľov to prináša výhodu v tom, že do budúcna nebudú potrebovať fyzické registračné pokladnice. Všetko bude prebiehať prostredníctvom internetového pripojenia a virtuálnej pokladnice na tablete alebo telefóne. Druhou výhodou je zánik povinnosti vyhotovovať denné uzávierky, nebudú potrebné certifikácie pokladníc, ich servis a ani vedenie knihy pokladnice.

Rekreačné poukazy

Za menej ako 2 minúty sa v aplikácii BiznisInfo dozviete všetko podstatné aj o rekreačných poukazoch. Nová povinnosť prispievať na rekreáciu na území Slovenska vzniká zamestnancom, ktorí zamestnávajú 50 a viac zamestnancov. Do 49 zamestnancov je poskytovanie príspevkov dobrovoľné. Hranica maximálneho ročného príspevku je 275€. Poskytnutá suma je oslobodený od dane z príjmov a je možné na ňu využívať aj prostriedky zo sociálneho fondu. 

Príplatky za prácu v noci, počas sviatkov a víkendov

Novela zákona stanovuje sadzbu za nočnú prácu z aktuálnych 20% na 40% sumy minimálnej mzdy za hodinu. Pri rizikových prácach je táto hodnota zvýšená na 50%, Práca vo sviatok je po novom ohodnotená zvýšenou sadzbou 100% z priemerného zárobku, namiesto pôvodných 50%. Novela po novom rozoznáva aj príplatky za prácu počas soboty a nedele.

Podmienky používania aplikácie a platformy BiznisInfo