Byrokratický nezmysel roka

Byrokratický nezmysel roka

Združenie mladých podnikateľov Slovenska spolu s partermi každoročne hľadá najnezmyselnejšie legislatívne predpisy. Byrokratický nezmysel roka je anticena, ktorej zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Byrokratický nezmysel môže byť akékoľvek legislatívne opatrenie na celoštátnej úrovni alebo regionálnej úrovni (mestské resp. obecné nariadenie) alebo iná byrokratická povinnosť, ktorá ovplyvňuje podnikateľov a podnikateľské prostredie. Byrokratický nezmysel musí spĺňať niektoré z uvedených atribútov:

  • Ide o legislatívne opatrenie, ktorého plnenie odporuje plneniu inej povinnosti stanovenej v legislatíve.
  • Ide o povinnosť, ktorej splnenie je nereálne z nejakého dôvodu alebo pre určitú skupinu podnikateľov.
  • Ide o nelogickú, nezmyselnú alebo duplicitnú byrokratickú povinnosť.
  • Ide o zbytočnú povinnosť a po jej splnení sa výsledok na nič nevyužíva.
Ročník Počet nominovaných opatrení Celkový počet hlasov Víťaz
Byrokratický nezmysel 2012 71  1456

BOZP školenia pre vodičov – každá firma musí minimálne raz za dva roky v rámci BOZP školení preškoliť ľudí (zamestnanci, konatelia), ktorí majú oprávnenie riadiť firemné vozidlo (53 % hlasov).

Byrokratický nezmysel 2013 57 933

Novozavedená povinnosť neustáleho prihlasovania a odhlasovania dohodárov v zdravotnej poisťovni (36 % hlasov).

Byrokratický nezmysel 2014 52 1002

Opatrenie nariaďujúce podnikateľom uhradiť pomerne vysoký poplatok súdu pri úpadku firmy, ktorá krachuje práve preto, že nemá dostatok peňazí (20 % hlasov).

Byrokratický nezmysel 2015 47 882

Hlásenie pobytu cudzinca za pomoci neexistujúcej elektronickej služby - Všetky ubytovacie zariadenia sú povinné zasielať Hlásenie pobytu cudzinca policajnému útvaru (cudzineckej polícii) najneskôr 5 dní od ubytovania danej osoby. Elektronickú formu síce zákon predpokladá, prax ju však neumožňuje.

Byrokratický nezmysel 2016 49 1151

Pokutovanie objednávateľa služby za nelegálne zamestnávanie u dodávateľa - Podnikatelia si od 18.06.2016 musia overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nevykonávajú nelegálnu prácu. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné. (22 % hlasov)

Byrokratický nezmysel 2017 39 1139

Povinnosť zamestnávateľa pýtať si od úradov povolenie, ak chce zamestnancovi darovať využiteľný odpad, napr. drevenú platu či sud.

Byrokratický nezmysel 2018 66 1919

Zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní

Byrokratický nezmysel 2019 69 1447

Zbytočné podpisy na dokladoch bránia digitalizácii

Byrokratický nezmysel 2020 61 1555

Úrady chcú vedieť, kedy bude kvitnúť slnečnica, ktorá ešte nie je zasiata

Byrokratický nezmysel 2021 56 1188

Opätovné zavedenie duplicitnej registrácie bankových účtov na daňovom úrade

Byrokratický nezmysel 2022 57 1065

Výpočet daňového bonusu – matematický hlavolam pre pokročilých

Byrokratický nezmysel 2023 51 1129

Dvojaký meter štátu – niektoré sumy vie zmeniť aj trikrát ročne, iné necháva viac ako desať rokov rovnaké

Zdroj príloh: Hospodárske noviny a Združenie mladých podnikateľov Slovenska