Byrokratický nezmysel roka

Byrokratický nezmysel roka

Združenie mladých podnikateľov Slovenska spolu s partermi každoročne hľadá najnezmyselnejšie legislatívne predpisy. Byrokratický nezmysel roka je anticena, ktorej zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Byrokratický nezmysel môže byť akékoľvek legislatívne opatrenie na celoštátnej úrovni alebo regionálnej úrovni (mestské resp. obecné nariadenie) alebo iná byrokratická povinnosť, ktorá ovplyvňuje podnikateľov a podnikateľské prostredie. Byrokratický nezmysel musí spĺňať niektoré z uvedených atribútov:

  • Ide o legislatívne opatrenie, ktorého plnenie odporuje plneniu inej povinnosti stanovenej v legislatíve.
  • Ide o povinnosť, ktorej splnenie je nereálne z nejakého dôvodu alebo pre určitú skupinu podnikateľov.
  • Ide o nelogickú, nezmyselnú alebo duplicitnú byrokratickú povinnosť.
  • Ide o zbytočnú povinnosť a po jej splnení sa výsledok na nič nevyužíva.
Ročník Počet nominovaných opatrení Celkový počet hlasov Víťaz
Byrokratický nezmysel 2012 71  1456 BOZP školenia pre vodičov – každá firma musí minimálne raz za dva roky v rámci BOZP školení preškoliť ľudí (zamestnanci, konatelia), ktorí majú oprávnenie riadiť firemné vozidlo (53 % hlasov).
Byrokratický nezmysel 2013 57 933 Novozavedená povinnosť neustáleho prihlasovania a odhlasovania dohodárov v zdravotnej poisťovni (36 % hlasov).
Byrokratický nezmysel 2014 52 1002 Opatrenie nariaďujúce podnikateľom uhradiť pomerne vysoký poplatok súdu pri úpadku firmy, ktorá krachuje práve preto, že nemá dostatok peňazí (20 % hlasov).
Byrokratický nezmysel 2015 47 882 Hlásenie pobytu cudzinca za pomoci neexistujúcej elektronickej služby - Všetky ubytovacie zariadenia sú povinné zasielať Hlásenie pobytu cudzinca policajnému útvaru (cudzineckej polícii) najneskôr 5 dní od ubytovania danej osoby. Elektronickú formu síce zákon predpokladá, prax ju však neumožňuje.
Byrokratický nezmysel 2016 49 1151 Pokutovanie objednávateľa služby za nelegálne zamestnávanie u dodávateľa - Podnikatelia si od 18.06.2016 musia overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nevykonávajú nelegálnu prácu. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky nemožné. (22 % hlasov)
Byrokratický nezmysel 2017 39 1139 Povinnosť zamestnávateľa pýtať si od úradov povolenie, ak chce zamestnancovi darovať využiteľný odpad, napr. drevenú platu či sud.

Zdroj príloh: Hospodárske noviny a Združenie mladých podnikateľov Slovenska