Byrokratický nezmysel roka 2013

Po úspešnom prvom ročníku ankety Byrokratický nezmysel roka sa Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Združenie podnikateľov Slovenska a Republiková únia zamestnávateľov rozhodli pokračovať v udeľovaní tejto anticeny.

Rovnako ako minulý rok, ani tentoraz nebola o kandidátov na toto ocenenie núdza

Priebeh Byrokratického nezmyslu roka 2013

Od apríla do júna 2013 mohli podnikatelia posielať svojich favoritov na ocenenie Byrokratický nezmysel roka 2013. Z týchto 57 nominantov organizátori vybrali desiatku tých, ktoré podnikateľom strpčujú život najviac alebo to boli, jednoducho, absurdity. On-line hlasovanie prebiehalo od 5. augusta do 17. októbra.

TOP desať kandidátov!

Byrokratické nezmysly získali spolu 933 hlasov od podnikateľov a odbornej verejnosti. Za najväčší Byrokratický nezmysel podnikatelia jednoznačne vyhlásili novozavedenú povinnosť neustáleho prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov v zdravotnej poisťovni. Tá získala 36 % hlasov. Firmy konštatujú, že odkedy sa musia odvádzať za dohodárov zdravotné odvody, je to pre nich nielen dodatočná finančná záťaž, ale tiež administratívna pohroma. Druhé miesto s 21 % obsadila povinnosť pravidelnej revízii elektrospotrebičov. Podľa legislatívy v oblasti bezpečnosti elektrozariadení musí každý majiteľ, resp. prevádzkovateľ elektrického zariadenia vykonávať periodické revízie elektrických zariadení. Napríklad IT firmy, kde pracujú programátori na notebookoch majú predpísanú kontrolu každých 6 mesiacov a revíziu každých 24 mesiacov. Tretie miesto s podielom 14 % hlasov získalo zavedenie nového tlačiva pre účely platenia Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni. Tlačivo obsahuje nové informácie, ktoré súvisia s novými zdaniteľnými plneniami. Zavedenie nových daňových povinností, prinieslo aj nové administratívne zaťaženie.

Tohtoročná finálová desiatka nezmyslov obsahovala pestrý výber problémov, na ktoré sa projekt Byrokratický nezmysel snaží kompetentných upozorniť a vytvoriť tlak na zmenu aspoň časti z nich. Okrem víťazných nezmyslov medzi nimi nájdete medzi také opatrenia ako každoročné hlásenie podnikateľa bankám o tom, či má alebo nemá povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom, či ročný štatistický výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku, v ktorom musí podnikateľ hlásiť napr. výšku odmien pri pracovných a životných výročiach, plánované použitie sociálneho fondu, či predáva zamestnancom vlastné výrobky so zľavou alebo či medzi formy podnikovej sociálnej politiky patrí aj „nákup do tašky“.

Zmysel v Byrokratickom nezmysli?

„Každý rok naši podnikatelia zápasia s množstvom administratívy, ktorá ich brzdí nielen v podnikaní, ktoré už majú zabehnuté, ale zisťujeme, že existujú aj byrokratické nezmysly, ktoré bránia ľuďom vôbec začať podnikať. Preto veríme, že táto anketa prinesie svoje ovocie a kompetentné úrady a ministerstvá, začnú vo veciach konať. My spravíme všetko pre to, aby sme vyvolali diskusiu s kompetentnými retortami a v konečnom dôsledku aj odstránili, občas až absurdné a nezmyselné administratívne postupy,“ na záver dodáva Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

Vyhlasovateľ a partneri

Vyhlasovateľ Byrokratického nezmyslu 2013 je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Partnermi sú Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Republiková únia zamestnávateľov. Mediálni partneri sú Hospodárske noviny a časopis ZISK.