Daňové licencie poškodia najmä malé firmy a startupy

Práve dnes bude parlament prerokovávať vládnu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá zavádza aj tzv. daňové licencie.

 Ide o minimálnu daň z príjmov, ktorá podľa Ministerstva financií predstavuje zároveň nástroj na postihnutie firiem, ktoré sa dlhodobo vyhýbajú plateniu daní. Združenie mladých podnikateľov Slovenska sa pýtalo podnikateľov a budúcich podnikateľov (vzorka 483 respondentov) na ich názor na pripravovaný návrh. Z odpovedí vyplýva, že zavedenie daňových licencií v navrhovanej výške predstavuje obrovskú záťaž hlavne pre mladé a novozačínajúce firmy, ktoré sú dôležité pre rozvoj národnej ekonomiky. Takmer 4 z 5 podnikateľov pokladajú za optimálnu sumu daňovej licencie do 100 € ročne.

„Ak firmy dlhodobo neplatia dane, je to problém, ktorý vyžaduje riešenie, rovnako ako boj s daňovými podvodmi. Namiesto cielených útokov na daňových podvodníkov sa tvoria opatrenia, ktoré zasahujú plošne všetkých podnikateľov s predpokladom postihnutia práve tých nepoctivých podnikateľov,“ hovorí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Byť či nebyť podnikateľom?

Pre skupinu mladých začínajúcich podnikateľov a startupov, budú negatívne dopady pripravovanej novely zákona výrazné. Podľa prieskumov Združenia mladých podnikateľov Slovenska z roku 2011, viac ako 2/3 mladých podnikateľov začínalo s kapitálom nižším ako 5 000 €. „Ak dnes začneme rátať finančný dopad schválených a navrhnutých opatrení, zistíme, že táto suma často nestačí ani na vykrytie nových povinností voči štátu – napr. zábezpeka na DPH, daňová licencia a iné. Všetky tieto opatrenia v konečnom dôsledku komplikujú štart podnikania,“ dodáva Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Ak by si podnikateľ založil firmu dnes, rozhodol by sa pre právnu formu s.r.o.  a bol by platiteľom DPH, tak nárast finančného zaťaženia podnikania len na základe niektorých schválených a navrhovaných opatrení by bol nasledovný:

  • od 01. 10. 2012 môže daňový úrad požadovať zábezpeku od nových platiteľov DPH, ktorí sa registrujú. Podľa údajov Finančného riaditeľstva sa za prvý rok fungovania tohto inštitútu, teda za obdobie od 1. 10.  2012 do 30. 09. 2013 registrovalo za platiteľov DPH 9 038 subjektov, z ktorých 2 877 muselo zložiť zábezpeku v priemernej výške 2 477 €.
  • od 01. 10. 2012 musia mať noví platitelia DPH povinne mesačné zdaňovacie obdobie, v minulosti mohli pri nižších obratoch byť aj štvrťročnými platiteľmi DPH. Táto skutočnosť zvyšuje náklady na účtovníctvo podnikateľa, keďže namiesto  4 podáva 12 daňových priznaní k DPH;
  • návrh daňovej licencie pre platiteľov DPH s obratom do 500 000 € je vo výške 960 €;
  • návrh na sprísnenie odpočtu daňových strát;
  • podľa schválenej novely zákona o DPH musia platitelia DPH od 1. 1. 2014 predkladať kontrolné výkazy DPH, čo je ďalšia dodatočná záťaž vo forme zvýšených finančných nárokov na účtovníctvo.

Iba dopad týchto opatrení je pre s.r.o., ktorá by bola platiteľom DPH a vznikla by napríklad 28. 11. 2013 vo výške niekoľko tisíc eur v roku 2014.

Aké sú očakávané dopady zavedenia daňových licencií na podnikateľské subjekty?

Z výsledkov prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska vyplýva, že viac ako 2/3 respondentov z radov existujúcich podnikateľov pokladá za primeranú výšku daňovej licencie maximálne do 100 € ročne. Rovnaký názor majú až 4 z 5 respondentov z radov ľudí, ktorí v čase realizácie prieskumu uvažovali nad založením firmy (budúci podnikatelia).

Takmer 48% podnikateľov zavedenie daňovej licencie zaťaží, ale neohrozí ich podnikanie. Podstatným číslom je ale 13% súčasných podnikateľov, ktorí zvažujú ukončenie podnikania a viac ako 18 % z respondentov, ktorí budú prinútení hľadať vo firme ďalšie úspory, aby mali minimálnu daň z čoho zaplatiť. Hlbšia analýza odpovedí respondentov prieskumu ukazuje, že približne každý piaty podnikateľ podnikajúci kratšie ako jeden rok bude zvažovať ukončenie podnikania.

Zavedením minimálnej dane pre všetky obchodné spoločnosti sa obmedzia prostriedky na rozvoj podnikania a vznikne ďalšia prekážka vzniku nových perspektívnych firiem. Ako vysvetľuje účtovný poradca Martin Tužinský z ProFuturion accounting: „Je nemysliteľné, aby novovzniknutá spoločnosť mala povinnosť zložiť zábezpeku na DPH, zaplatiť daňovú licenciu a ešte aj investovať prostriedky do podnikania. Takýto krok je v neprospech mladých podnikateľov. Tí majú často dobrý nápad, ale nemajú dostatočné prostriedky nielen na jeho zrealizovanie, nieto ešte na bezúročné financovanie štátneho rozpočtu.“ Lukáš Majzlan, držiteľ ocenenia Mladý inovatívny podnikateľ 2013 dodáva: „Na dani z príjmov som za minulý rok zaplatil niekoľko tisíc eur. Napriek tomu nesúhlasím s daňovými licenciami. Myslím si, že výrazne zhoršujú podnikateľské prostredie pre malé a začínajúce firmy a je to ďalšie zbytočné bremeno, ktoré musí slovenský podnikateľ riešiť. Vláda dosiahne paradoxne niečo úplne iné ako to,  čo očakáva. Podvodné firmy ostanú, malé firmy zaniknú a nové firmy budú vznikať ťažšie.“

Ako nastaviť parametre daňových licencií pre začínajúce firmy?

Väčšina respondentov prieskumu pokladá za optimálne odpustiť platenie daňových licencií pre začínajúce firmy aspoň na prvé tri roky a pomôcť im tak v rozbehu. V odpovedi na túto otázku sa zhodujú tak podnikatelia ako aj tí, ktorí založenie firmy iba zvažujú. Tento názor potvrdzuje aj účtovný poradca Martin Tužinský z ProFuturion, „zavedenie daňových licencií pre právnické osoby je možné chápať ako určité "minimálne" zdanenie, avšak bolo by vhodné zvážiť, či sa nepredĺži lehota, počas ktorej právnická osoba nebude povinná platiť daňovú licenciu.“

„Jednoznačne negatívne dopady bude mať toto opatrenie pre obchodné spoločnosti, ktoré začínajú vykonávať činnosť a v prvých rokoch podnikania musia vynaložiť finančné prostriedky na naštartovanie procesov (investície a pod.). Takéto osoby nemožno zväzovať platením minimálnych daní vo forme daňových licencií. Negatívny dopad to bude mať najmä na osoby, ktoré budú zvažovať podnikanie formou obchodnej spoločnosti,“ dodáva Tužinský.

Čo na zavedenie daňových licencií hovoria podnikatelia?

„Keď novela zákona o dani z príjmov išla do parlamentu, nebola v nej ani zmienka o zmene sadzby dane, daňových licenciách, či obmedzení daňových strát. Namiesto štandardného pripomienkového konania sa ministerstvo financií na poslednú chvíľu snaží cez poslanecké návrhy zmeniť dôležité parametre zákona o dani z príjmov. Prijímanie zásadných zmien týmto spôsobom nepokladáme za férové,“ uviedol Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska. Opakuje sa tak situácia z minulého roka, kedy sa rovnakým spôsobom na poslednú chvíľu napríklad zrušila možnosť podania odkladu daňového priznania.

„Vzhľadom na krátkosť času a skutočnosť, že daňové licencie sú nový inštitút, ktorý sa zavádza mimo rámca štandardného legislatívneho procesu, je ťažké predvídať rôzne komplikácie a nejasnosti súvisiace s interpretáciou narýchlo ušitej legislatívy. Zrejme bol šitý proti zneužívaniu s.r.o, ale bohužiaľ zasiahne aj tých poctivých. Minimálnu výšku dane však uplatňujú aj iné krajiny, napr. Rakúsko,“  dodáva Renáta Bláhová, partnerka spoločnosti BMB Leitner.

Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska konštatuje, že „daňové licencie sú učebnicovým príkladom toho, ako by sa hospodárska politika robiť nemala. Často počujem argument, že pár sto eur predsa nikoho nezabije. Štát ale prijíma opatrenia aj v iných oblastiach (teraz odpisovanie strát, predtým odvodová legislatíva, ale aj ix ďalších), takže kumulatívne môžeme hovoriť o zásadnom zvýšení finančného zaťaženia podnikania rádovo nie v stovkách, ale v tisíckach eur, čo môže byť pre mnohých menších podnikateľov likvidačné. A spôsob prijímania týchto zmien je hanebný. Bez povinného pripomienkovania, s minimálnou či žiadnou diskusiou, ale o to väčšou dávkou arogancie.“

 

Súbory na stiahnutie