Združenie mladých podnikateľov Slovenska je primárne financované z darov a členských príspevkov. Táto časť je určená na zverejňovanie informácií v zmysle zákona 25/2006 pre účely vybraných projektov, ktoré sú spolufinancované z verejných zdrojov.

Aktuálne výzvy na predploženie cenovej ponuky

Marketingové službypre projekt BiznisInfo

Správy o zákazkach s nízkou hodnotou

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur v zmysle § 102  ods. (4)  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.