Táto časť je určená pre médiá. Nájdete v nej mediálny profil Združenia mladých podnikateľov Slovenska a logá na stiahnutie.

Mediálny profil Združenia mladých podnikateľov Slovenska

Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Víziou združenia je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Medzi hlavné aktivity ZMPS patrí  propagácia podnikania, pomoc pri realizácii a financovaní inovatívnych podnikateľských nápadov, networking a mentoring mladých podnikateľov a pomoc pri expanzii na zahraničné trhy. Je tiež jedným zo zakladateľov prvej siete neformálnych investorov (business angels) na Slovensku nazvanej Klub podnikateľských anjelov Slovenska. Od roku 2014 je ZMPS člen JEUNE, medzinárodnej organizácie spájajúcej viac ako 1 600 000 mladých podnikateľov z celej Európy.

Logotyp Združenia mladých podnikateľov Slovenska

Ústredným motívom a hlavnou témou vizuálnej identity je „združenie“, teda spojenie viacerých ľudí do jedného celku, ktoré sa v logotype prejavuje v kruhovom tvare. Sekundárny motív logotypu sa prejaví pri detailnejšom skúmaní. Logo je totiž vytvorené z „podnikateľov“ - jednej „hlavičky“ (ústredný kruh) a ôsmich kravát, čiže ôsmich postavičiek. Práve kravaty v logotype symbolizujú podnikateľský aspekt. Farebné odlíšenie jednej ústrednej postavy (hlavičky s kravatou) zároveň symbolizuje aspekt podnikateľa v spoločnosti. Terciárnym a istým spôsobom vyšším zmyslom celého logotypu je symbol kvetu, ktorý dominuje na prvý pohľad. Ten zastupuje ideu mladosti a rozkvetu, keďže ide o združenie mladých podnikateľov.