Táto časť je určená pre médiá. Nájdete v nej mediálny profil Združenia mladých podnikateľov Slovenska a logá na stiahnutie.

Mediálny profil Združenia mladých podnikateľov Slovenska

Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Víziou združenia je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Medzi hlavné aktivity ZMPS patrí propagácia podnikania, networking a mentoring mladých podnikateľov a pomoc pri expanzii na zahraničné trhy. Od roku 2014 je ZMPS člen JEUNE, medzinárodnej organizácie spájajúcej viac ako 1 600 000 mladých podnikateľov z celej Európy.

Logotyp Združenia mladých podnikateľov Slovenska

Ústredným motívom a hlavnou témou vizuálnej identity je „združenie“, teda spojenie viacerých ľudí do jedného celku, ktoré sa v logotype prejavuje v kruhovom tvare. Sekundárny motív logotypu sa prejaví pri detailnejšom skúmaní. Logo je totiž vytvorené z „podnikateľov“ - jednej „hlavičky“ (ústredný kruh) a ôsmich kravát, čiže ôsmich postavičiek. Práve kravaty v logotype symbolizujú podnikateľský aspekt. Farebné odlíšenie jednej ústrednej postavy (hlavičky s kravatou) zároveň symbolizuje aspekt podnikateľa v spoločnosti. Terciárnym a istým spôsobom vyšším zmyslom celého logotypu je symbol kvetu, ktorý dominuje na prvý pohľad. Ten zastupuje ideu mladosti a rozkvetu, keďže ide o združenie mladých podnikateľov.