Návrhy na podporu podnikania mladých

Aká forma podpory by ti pomohla pri rozvoji tvojho podnikania? Napíš nám námety, ktoré budeme komunikovať kompetentným na regionálnej, národnej, či európskej úrovni.

Máš čas zapojiť sa do:
31.12.2023

Počet respondentov:
4