Hlas mladých

Sme hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek a obhajujeme vaše záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie na Slovensku. Za týmto účelom zisťujeme pomocou prieskumov, dotazníkov a ankiet vaše názory, postoje a námety, ktoré následne komunikujeme kompetentným.