Čo bráni mladým v podnikaní? (2015)

Aké sú najväčšie bariéry rozvoja v podnikaní mladých ľudí? Čo sa vás bezprostredne dotýka a čo ovplyvňuje rozvoj vašich nápadov?

ZMPS zo zozberaných odpovedí zostaví Index prekážok v podnikaní mladých, prostredníctvom ktorého bude kompetentných každoročne upozorňovať na najzávažnejšie nedostatky v našom podnikateľskom prostredí.
 
Vyplnenie prieskumu nezaberie viac ako 5 minút. Ďakujeme za ochotu podeliť sa o tvoje skúsenosti a pohľad.
 

Máš čas zapojiť sa do:
31.10.2015

Počet respondentov:
1145


Partneri prieskumu