TwinEntrepreneurs - Get together and Grow

TwinEntrepreneurs - Get together and Grow

Združenie mladých podnikateľov Slovenska v spolupráci s Agentúrou mesta Viedeň na podporu  podnikaniaSlovak Business Agency realizujú projekt TwinEntrepreneurs. Jeho podstatou je spolupráca podnikateľov z regiónu Viedne a Bratislavy. Aktivity projektu sú zamerané tak na existujúce, ako aj začínajúce spoločnosti s dôrazom na spoločnosti s potenciálom rastu. Projekt odštartoval úvodnou konferenciou, ktorá sa konala 4. 12. 2012 v Bratislave. Otvoril ju primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, ktorý vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil, že jeho víziou je vytvoriť z Bratislavy priateľské mesto pre biznis, podnikanie a inovácie. Na konferencii sa stretli kľúčoví hráči v oblasti podpory pre začínajúcich podnikateľov z Rakúska aj Slovenska, ktorí na projekte priamo alebo nepriamo participujú.

 Workshopy - získavanie know-how

Jednou z nosných aktivít projektu je séria 12-tich workshopov. Tieto tvoria niekoľko okruhov  tak, aby účastník, ktorý ich absolvuje, získal komplexný pohľad na to, čo so sebou prináša podnikanie v zahraničí, aké má špecifiká a ktorým častým chybám sa treba vyhnúť.

Prvá séria sa konala v máji 2013 a témy na začiatku mali spoločného menovateľa – „úvod do biznisu“. Ako si urobiť jednoduchú analýzu rakúskeho trhu predtým ako naň vstúpite, kde hľadať potrebné informácie, ako s nimi pracovať tak, aby ste vedeli identifikovať konkurenciu,  kto je vašim zákazníkom a ako sa správanie rakúskeho zákazníka odlišuje od toho slovenského. Zároveň sa  mladí podnikatelia dozvedeli ako lacno a efektívne dostať spätnú väzbu od trhu na svoj produkt.

Na jeseň 2013 druhá séria workshopov pokračovala ďalšími krokmi v rozvoji biznisu, ktoré reprezentujú rastovú fázu biznisu so zameraním na medzinárodné partnerstvá, spôsoby ich budovania, problematiku zamestnávania a efektívneho manažmentu pri cezhraničných tímoch.

V roku 2014 témy plynulo nadviazali na predchádzajúce, s dôrazom na zodpovedanie otázok týkajúcich sa  efektívnej komunikácie, špecifík trhu, pravidiel B2B komunikácie ale aj technikám profesionálneho prezentovania svojho biznisu nielen pred investormi. Wokrshopy ukončila prezentácia pred odbornou porotou, kde najlepšií tím z Rakúska aj Slovenska získal 10 hodín individuálneho koučingu.

Seminár "Ako rozšíriť podnikanie do Rakúska"

Účastníci získajú všetky potrebné informácie pre expanziu. Naviac dostanú užitočné tipy kde v Rakúsku hľadať informácie a ktoré inštitúcie im vedia byť nápomocné pri expanzii ich podnikania. Po seminári môžu osobne konzultovať s expertmi z Vienna Business Agency, ktorí im priamo na mieste dajú odpovede na ich otázky.

Koučing  a networking

Pre osem slovenských start-upov a mladých firiem s najväčším potenciálom bol určený individuálny koučing. Tí najlepší mohli bezplatne konzultovať svoje individuálne otázky s profesionálnym koučom a akcelerovať tak svoj biznis.

Podujatia organizované počas realizácie projektu pomôžu pri výmene skúseností a nadviazaní nových partnerstiev medzi podnikateľmi a partnermi projektu, resp. inými zainteresovanými inštitúciami v Rakúsku a na Slovensku podieľajúcich sa na podpore začínajúcich a mladých podnikov.

On-line platforma

Počas trvania projektu je k dispozícii taktiež on-line platforma, kde je možné simulovať svoj biznis, dostávať naň spätnú väzbu a pýtať sa odborníkov z praxe na konkrétne problémy súvisiace s biznisom, resp. jeho expanziou do Rakúska.

Projekt je spolufinancovaný z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.

Niektoré z realizovaných aktivít:

Idea Enrichment on how to expand your business Mark Tuttle 
Know your market before you leap: Learn how to systematically develop your market and your customers Thomas Funke
Get your company noticed: Learn how to place your company and your product Selma Prodanovic