Workshop Pozdvihnite svoje podnikanie na ďalší level

Vzdelávanie a expanzia

ZMPS spoluorganizuje pre svojich členov, ktorí už sú na trhu etablovaní, pilotný projekt/workshop o tom, ako posunúť svoje podnikanie ešte ďalej!

Článok je viditeľný iba pre členov