Rozmýšlajte vo veľkom a postupujte krok za krokom

Vzdelávanie a expanzia
Kedy?27Jún2013Kde?, Bratislava
Kedy?27Jún2013

Praktické TIPY z oblasti marketingu, komunikácie a umiestňovania produktu sa mohli dozvedieť účastníci tretieho workshopu zo série TwinEntrepreneurs so Selmou Prodanovic.

Selma Prodanovic je zakladateľka a konateľka Brainswork Group a patrí medzi najvplyvnejšie poradkyne podnikov v strednej a juhovýchodnej Európe.

Vo Viedni v Aspern IQ sa stretlo 15 mladých podnikateľov zo slovenska a rakúska, aby našli inšpiráciu a správne sperovanie pre svoje podnikateľské zámery. Hneď úvodom Selma prekvapila viacero účastníkov na prvý pohľad veľmi jednoduchou otázkou. „Čo by ste urobili keby ste teraz dostali 10 000 000 EUR“. Odpovede boli rôzne, to podstatné čo ich však spájalo, že napriek takejto peknej sume by všetci jej časť použili na rozvoj svojho podnikania čo napovedá mnoho o správnych motiváciách mladých podnikateľov.

Skúsili ste si niekedy zodpovedať otázku prečo? Prečo podnikáte? A prečo práve  tento typ podnikania? Práve za odpoveďami na takúto otázku môžete nájsť váš príbeh, ktorý môžete komunikovať. A tým dať vedieť o sebe, svojom produkte alebo službách, ktoré na pozadí príbehu, môžu dostať úplne nový rozmer.

Zaznelo množstvo inšpiratívnych myšlienok a praktických príkladov. Za všetky spomeniem aspoň 4 praxou overené, okolo ktorých sa viedla dlhšia diskusia:

·         Spotrebitelia nie sú  schopní predvídať budúcnosť

·         Nerobia to čo chcete aby robili

·         Menia názory

·         Ale ak im dáme možnosť chcú byť lojálni k značke

 Nakoniec už iba sparafrázujem jednu peknú myšlienku. Niekedy sa snažíme stále o nové a nové kontakty, partnerstvá a zákazníkov, čo nás stojí veľké množstvo zdrojov. Niekedy pri tom zabúdame a nevenujeme dostatočnú starostlivosť a nerozvíjame tých „starých“, čo nám v konečnom dôsledku môže priniesť  za menej úsilia omnoho viac efektu.

Séria WS bude pokračovať už 27.6.2013 v Bratislave s témou „Finance your way to growth“ s Oliverom Holle ktorý je už 20 rokov aktívny podnikateľ a investor v sektore internetu a telekomunikácií.

Podujatia sú bezplatné, ale s obmedzeným počtom účastníkov. Pre účasť je potrebné registrovať sa na www.twinentrepreneurs.eu kde zároveň nájdete viac informácií. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na [email protected].

Tento projekt je spolufinancovaný z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.