Obchodné zmluvy pri podnikaní a expanzii na trhy EÚ

Vzdelávanie a expanzia

Pozývame členov ZMPS na odborný seminár o obchodných zmluvách. Seminár je určený pre konateľov firiem.

Miesto konania:  Pálffyho palác, Zámocká 47, Bratislava

Termín: 07. 03. 2013

Čas: 9:00 - 15:00

Obsah seminára

  • Obchodný  zákonník v praxi podnikateľa
  • Platnosť a vznik záväzkov, obsah záväzkov, zabezpečenie záväzkov /ručenie, záložné a zádržné právo, uznanie dlhu, zmluvná pokuta
  • Zmeny v obsahu záväzkov (prevzatie dlhu, postúpenie pohľadávky, praktické príklady a odpovede na otázky)
  • Čo treba vedieť pri uzatváraní zmlúv
  • Podrobný rozbor problematiky kúpnych zmlúv a zmlúv o dielo
  • Ostatné zmluvy súvisiace s podnikaním (mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o kontrolnej činnosti, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o nájme dopravného prostriedku, zmluva o prevádzke dopravného prostriedku, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve)

Registrácia priebeha do 01.03. 2013 alebo do naplnenia kapacity na nasledovnom linku. Účasť na podujatí je bezplatná. Registrácia bola ukončená.

 

Zdroj obrázka: sxc.hu