DSM Roadshow 2016

Vzdelávanie a expanzia

Celoslovenská šnúra podujatí určených pre majiteľov a riaditeľov firiem zameraná na pomoc slovenským firmám v rozvoji prostredníctvom digitalizácie.

Čo sa na podujatí dozviete

Cieľom podujatia je oboznámenie majiteľov a riaditeľov slovenských malých a stredných podnikov s možnosťami využitia digitálnych technológií a príležitosťami, ktoré ponúka Stratégia jednotného digitálneho trhu Európskej únie.

Cieľom podujatia je pomôcť firmám nájsť konkrétne riešenia a využiť inovácie a informačno-komunikačné technológie pre rozvoj svojho podnikania, zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a expanziu na zahraničné trhy. IT Asociácia Slovenska v spolupráci ďalšími podnikateľskými združeniami zabezpečí kvalitný výber pozvaných hostí v regiónoch.

Kedy a kde

ITAS Slovak Roadshow sa bude konať v apríli v Bratislave (05. 04. 2016), Žiline (13. 04. 2016), Nitre (06. 04. 2016), Banskej Bystrici (07. 04. 2016), Košiciach (11. 04. 2016) a Poprade (12. 04. 2016). 

 


DSM Roadshow