BMB Leitner akadémia pre mladých podnikateľov na tému Internetový obchod - daňové a právne úskalia

Vzdelávanie a expanzia

Združenie mladých podnikateľov Slovenska pripravilo so spoločnosťou BMB Leitner sériu vzdelávacích seminárov pod názvom BMB Leitner akadémia pre mladých podnikateľov.

Téma: Internetový obchod - daňové a právne úskalia

Cieľom tohto projektu je zvýšiť povedomie mladých podnikateľov o právnych, daňových a ekonomických otázkach expanzie ich podnikania. Ide o ďalšiu zo série aktivít Združenia mladých podnikateľov Slovenska, pri ktorých lídri dnešného sveta podnikania investujú svoju profesionalitu a skúsenosti do podpory podnikania mladých.

Na seminári sa od špičkových expertov dozviete o:

  • osobitných povinnostiach pri zásielkovom a internetovom predaji
  • uzatváraní zmlúv na diaľku (telefón, email, internet atď.)
  • aplikácii zahraničného práva pri internetovom predaji
  • daňových dopadoch cezhraničného dodania tovarov a služieb prostredníctvom internetu
  • povinnosti registrovať sa v inom členskom štáte EU pre účely DPH
  • možnosti prenosu povinnosti platiť DPH na odberateľa

A to všetko na konkrétnych príkladoch z praxe.

O svoje skúsnosti sa podelia

  • Anna Fábryová, partnerka BMB Leitner, ktorá sa špecializuje na slovenské a medzinárodné daňové právo, DPH, zdaňovanie nehnuteľností, Due Dilligence, poradenstvo pre malé a stredné podniky
  • JUDr. Šimon Gmiterko, advokát, ktorý sa špecializuje sa na obchodné, občianske a pracovné právo. 

Termín a miesto konania

Podujatie sa koná v piatok 17.05.2013 od 10.00 do 13.00

Miestom konania bude sídlo spoločnosti BMB Leitner, ktoré nájdete na Zámockej 32 v Bratislave

BMB Leitner akadémia pre mladých podnikateľov je určená pre majiteľov malých rastúcich firiem. Registrácia účastníkov je možná do 13. 05. 2013 na nasledovnom linku. Registrácia je ukončená!

Dress code: business casual

Podujatie je určené prednostne pre členov ZMPS. Nečlenovia ZMPS sa môžu zúčastniť podujatí ZMPS jeden krát (z jednej firmy iba jedna osoba).  

PODUJATIE NIE JE URČENÉ PRE MAJITEĽOV ÚČTOVNÝCH SPOLOČNOSTÍ A DAŇOVÝCH PORADCOV!

BMB Leitner

BMB Leitner je spoločnosť poskytujúca kvalitné služby v oblasti daňového poradenstva, auditu a vedenia účtovníctva a zaraďuje sa medzi TOP 5 v rebríčku Top Trend audítorských a poradenských spoločností na Slovensku. V BMB Leitner spájame sily a skúsenosti s cieľom poskytnúť našim klientom profesionálne služby. Každý klient je pre nás dôležitý. Osobným prístupom vytvárame riešenia podľa individuálnych potrieb klientov rešpektujúc princípy zodpovedného podnikania. 

 

Súbory na stiahnutie