Bezplatné semináre o vymáhaní cezhraničných pohľadávok

Vzdelávanie a expanzia

Obchodujete s partnermi z krajín EÚ alebo sa chystáte začať podnikať medzinárodne. Jeden z kľúčových problémov ohrozujúcich biznis mladých ľudí je platobná disciplína. Chcete vyvarovať prípadných problémov pri úhradách za Vami dodané tovary alebo služby do zahraničia?

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania prichádza s návrhom riešení pre malých a stredných podnikateľov (MSP), ktorí podnikajú so zahraničnými partnermi z krajín EÚ, a to prostredníctvom nového projektu EFFEC zameraného na predchádzanie vzniku a efektívne vymáhanie pohľadávok MSP vzniknutých v cezhraničnom obchodovaní.

Pokiaľ vás táto informácia zaujala a chceli by ste sa zúčastniť našich seminárov, môžete sa zaregistrovať na ekonomickú časť tu a na právnu časť tu.
 

Obsahová náplň bezplatných seminárov pozostáva z dvoch častí:

  • ekonomická časť – Riadenie úverového rizika v rámci cezhraničného obchodovania a 
  • právna časť - Právne kroky vedúce k vymáhaniu pohľadávok v omeškaní v cezhraničnom podnikaní v rámci EÚ

Podrobný program nájdete v priloženom dokumente.

Semináre sa uskutočnia v Bratislave, Žiline a Košiciach, resp. Prešove. V prípade záujmu o účasť sa môžete prihlásiť na nasledovných linkoch. Registrácia na ekonomickú časť tu a na právnu časť tu.

Zdroj obrázka: www.sxc.hu

Súbory na stiahnutie