Ako efektívne testovať produkt

Vzdelávanie a expanzia
Kedy?05Jún2013Kde?, Bratislava
Kedy?05Jún2013

Konal sa ďalší zo série TwinEntrepreneurs workshopov, tentokrát v Bratislave. Viedol ho Dr. Thomas Funke, špecialista na prieskumy trhu, testovanie produktov a získavanie spätnej väzby na ne.

Svoj WS začal odpoveďou na otázku čo robí podnikateľa výnimočným? Pri čom si pomohol citátmi dvoch výnimočných ľudí Thomasa Alva Edisona „...I’ve never failed … but I invented ten thousands things, that do not work…“  a Steva Jobsa „My customers are too stupid to know what they want“. Najmä k druhému z nich sa rozprúdila diskusia medzi tými, ktorí s výrokom súhlasia a ktorí nie, pričom sa hľadali odvetvia a typy firiem kde tento výrok je opodstatnený a kde nie.

Po takomto sympatickom úvode nasledovalo to, prečo sme sa tam stretli. Ako efektívne testovať produkt a získať spätnú väzbu naň. Ako klásť správne otázky tak aby sme nedostávali odpovede, ktoré chceme počuť ale odpovede ktoré nám dávajú fakty, od ktorých sa vieme odraziť pri rozhodovaní. Ako si dať pozor na identifikovanie spätnej väzby, kde nie sú dôležité názory  respondentov ale ich skúsenosti, nie to čo by urobili ale čo urobia.

V neposlednom rade sme si prešli Identifikovaním benefitov pre zákazníka, tvorby hodnoty a dôležitými rozdielmi medzi našimi zákazníkmi (ktorí produkt kupujú) a užívateľmi (ktorí produkt využívajú) čo v mnohých prípadoch nemusí byť jedna a tá istá osoba.

Deň sme zakončili základmi analýzy trhu. Tu sa Thomas vyjadril že napriek tomu že trhové predikcie nikdy nie sú presné, sú nevyhnutné a preto by si mal každý mal odpovedať aspoň na to aký potenciál má trh, aká je jeho veľkosť, aký trhový podiel by sme chceli / mohli dosiahnuť a v neposlednom rade aké sú trendy.

V každom prípade bolo zaujímavé dostať nové vstupy od človeka z praxe a podnety ako sa dajú veci robiť inak, resp. čo robiť a na čo si dať pozor pri testovaní produktu a analýze trhu.

Séria WS bude pokračovať už 20.6.2013 vo VIEDNI s témou „Get your company noticed: Learn how to place your company and your product“ a 27.6.2013 v Bratislave kde bude témou „Finance your way to growth

Podujatia sú bezplatné ale s obmedzeným počtom účastníkov. Pre účasť je potrebné registrovať sa na www.twinentrepreneurs.eu kde zároveň nájdete viac informácií. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na [email protected].

Tento projekt je spolufinancovaný z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.