Vyhrajte investora 2012

Venture capital a private equity

Združenie mladých podnikateľov Slovenska je už po druhý krát partnerom súťaže VYHRAJTE INVESTORA, ktorej tretí ročník pripravila Slovenská asociácia private equity a rozvojového kapitálu a biznis magazín Profit.

Súťaž „Vyhrajte investora 2012“ je primárne určená pre malých a stredných podnikateľov s registrovaným sídlom na území Slovenskej republiky s úmyslom realizovať nové podnikateľské príležitosti, zabezpečiť rozvoj a expanziu spoločnosti a získať partnera na financovanie projektov založených na inováciách a rozvoji. Cieľom je identifikovať víťazný podnikateľský zámer/spoločnosť, ktorej bude umožnené (v prípade jej záujmu) rokovať o konkrétnych podmienkach spolupráce so zástupcami Slovenského rastového kapitálového fondu, a.s.  a získať tak financovanie podľa potrieb podnikateľského zámeru až do výšky 1 000 000 EUR alebo rokovať priamo s individuálnymi investormi (business angels) združenými v Klube podnikateľských anjelov Slovenska.

Čas konania súťaže Vyhrajte investora a vyhodnotenie

 

Uzávierka prihlášok je 31. 10. 2012

Vyhodnotenie Súťaže spojené s odbornou konferenciou „Od nápadu k profitu – Financovanie inovácií a rastu“, sa uskutoční 21. novembra 2012 v Bratislave.

Pravidlá súťaže Vyhrajte investora 2012

Súťaže sa majú právo zúčastniť všetci malí a strední podnikatelia (jednotlivci alebo spoločnosti) s registrovaným sídlom v Slovenskej republike. Súťažiaci môžu predkladať svoje biznis plány v akomkoľvek štádiu rozvoja (start-up myšlienka, rozvoj existujúcich podnikateľských aktivít, expanzia spoločnosti, atď.), nutnou podmienkou účasti v Súťaži je predloženie nasledujúcich dokumentov:

  • základné identifikačné údaje spoločnosti, stručný popis podnikania a zhrnutie podnikateľského plánu záujemcu (základný popis investičnej príležitosti) ako aj údaj o výške požadovanej investície a jej použití,
  • samotný podnikateľský zámer, t.j. plán hospodárenia na najbližšie obdobie (minimálne roky 2013 - 2015),
  • predstavenie manažmentu a vlastníkov spoločnosti, prezentácia skúseností a aktivít v danom sektore, a
  • historické výročné správy a účtovné výkazy vrátane poznámok, v prípade, že nimi spoločnosť disponuje.

Bude prínosom, ak záujemca, nad rámec povinných údajov, poskytne akékoľvek doplňujúce dáta popisujúce napríklad konkurenčné prostredie, popis inovácie a kvantitatívne zhodnotenie jej prínosov pre zákazníka alebo samotnú spoločnosť (zvýšenie kvality a/alebo ziskovosti, zníženie nákladov, materiálovej náročnosti, zvýšenie zamestnanosti a podobne).

Predkladanie podkladov a kontaktná osoba

Podmienkou prihlásenia do Súťaže je zaslanie vyššie uvedených podkladov na emailovú adresu [email protected] s uvedením predmetu správy „Vyhrajte investora 2012“.

Víťaz a finalisti z predošlého ročníka

  1. Víťaz Vyhrajte investora 2011: firma Morgaw (Výroba sediel a sedloviek pre bicykle)
  2. Druhé miesto: Seak Energetics (Výroba elektrických súčiastok)
  3. Tretie miesto: TUVATECH (Vývoj a výroba parného motora s rotujúcim piestom)