Výročná konferencia: Podnikateľské prostredie na Slovensku z pohľadu vybraných skupín podnikateľov

Ostatné

V spolupráci s partnermi vás pozývame na výročnú konferenciu o podnikateľskom prostredí, na ktorej budeme hovoriť aj o podnikaní mladých.

Kedy?

  • 10. decembra .2019 od 09:00 do 13:00 hod.

Kde?

  • V priestoroch SBA na Karadžičovej ulici 2 v Bratislave.

O čom budeme hovoriť?

  • Aké zmeny regulácie mali vplyv na podnikateľské prostredie v roku 2019 a aké boli ich náklady?
  • Pomohli štatistiku dorovnať antibyrokratické balíčky? Aký je odpočet ich plnenia?
  • Ako často sa menia zákony a prečo si 30 % podnikateľov myslí, že sa v ich odvetví nedá podnikať bez toho, aby neporušili žiaden zákon?
  • Ako sa podniká ženám na Slovensku? Čo ich motivuje a s akými najväčšími bariérami sa stretávajú?
  • Aké sú top prekážky v podnikaní mladých a ako sa zmenili v porovnaní s rokom 2015?
  • Ako sú mladí ľudia a ženy motivovaní, aby začali podnikať?

Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších zaujímavých informácií sa dozviete na našej konferencii, ktorej celý program nájdete v priloženej pozvánke.

Prosíme Vás o potvrdenie účasti na adresu: [email protected]