Skvalitňovanie podnikateľského prostredia a problém čierna práca

Ostatné

Slovenský živnostenský zväz pozýva podnikateľov na odbornú konferenciu.

Program konfrencie

08:30 - 09:00 Registrácia
09:00 - 09:15 Privítanie a úvodné slovo - Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ a Daniela Jaslovská, predsedníčka SŽK
09:15 – 09:30 Príhovor - Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny
09:30 – 10:15 Podpora živnostenského podnikania: postavenie živnostníkov na trhu práce, ich sociálna situácia  a negatívny dopad čiernej práce  (MPSVR SR a MH SR).
10:20 – 11:05 Podnikateľské prostredie: zákon o verejnom obstarávaní a trestnoprávna zodpovednosť podnikateľských subjektov (MS SR a MF SR)
11:10 – 11:55 Remeselné živnosti: kvalita práce a zamestnávanie, správny model duálneho a majstrovského vzdelávania v malých firmách (MŠVVŠ SR, MPSVR SR, MV SR)
12:00 Záver – Stanislav Čižmárik + spoločné občerstvenie.

 

Pre koho je podujatie určené

všetkým živnostníkom, malým podnikateľom z celého  Slovenska členom SŽZ a SŽK, partnerským združeniam a celej odbornej verejnosti. Účasť je bezplatná.

Registrácia

SŽZ -  [email protected], tel: 02/49246234, mobil: 0911249157, Viola Kromerová