Policy Hackathon 2018

Ostatné

Pomôž nám vymyslieť ako zvýšiť zapájanie malých podnikov do procesu pripomienkovania pripravovanej legislatívy, ktorá má na nich dopad

Prečo vznikla myšlienka Policy Hackathonu 2018

Nadpriemerné množstvo regulačných zmien v zákonoch je dlhodobo jedna z najväčších prekážok v podnikateľskom prostredí. Stáva sa aj, že sa schvaľuje legislatíva bez akejkoľvek konzultácie s podnikateľmi alebo podnikateľskými organizáciami. Konzultácie sa pritom považujú pri tvorbe legislatívy za jednu z dôležitých súčastí. 

V Pláne legislatívnych úloh vlády za rok 2017 bolo uvedených 88 materiálov. Ministerstvo hospodárstva rozhodlo konzultovať s podnikateľskými predstaviteľmi v 42 prípadoch z čoho sa reálne uskutočnili konzultácie len v 29 prípadoch. Zároveň sa konzultácií zúčastňuje priemerne 3 zástupcovia podnikateľských združení. Ministerstvo pri žiadosti o vyjadrenie pripomienok od podnikateľov ku konkrétnym zákonom konštatuje len minimálnu odozvu.

Pomôž nám vymyslieť ako zlepšiť tento stav.

Zadanie Policy Hackathonu

Ako zvýšiť zapájanie mikro, malých a stredných podnikov do procesu pripomienkovania pripravovanej legislatívy, ktorá má na nich dopad.

Vymyslené riešenia, bude každý tím predstavovať v 5 minútovej prezentácii pred porotou tvorenou zo zástupcov inštitúcií, ktoré majú priamy dosah na implementáciu vytvorených riešení.

Harmonogram Hackathonu

8:30 – 9:00 Príchod účastníkov
9:00 – 9:30 Otvorenie podujatia
9:45 – 10:45 Prvý blok – tímová práca – brainstorming, ideation, identifikácia kritérií úspechu
10:45 – 11:00 Krátka prestávka
11:00 – 12:00 Druhý blok – tímová práca – rozpracovanie riešenia, testovanie hypotéz a predpokladov
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Tretí blok – tímová práca – spracovanie riešenia do prezentácie
14:30 – 15:00 Coffe break
15:00 – 16:30 Otvorenie záverečnej časti
17:00 – 18:15 Prezentácie tímov a vyhlásenie víťazov
18:15 – 19:30 Networking

Súbory na stiahnutie