Podnikanie a zamestnanosť mladých ľudí (generácie Y) po voľbách 2016

Ostatné

Panelová diskusia Združenia mladých podnikateľov Slovenska na tému Podnikanie a zamestnanosť mladých ľudí (generácie Y) po voľbách 2016

Termín a miesto konania

Termín: 23. november 2015

Čas: 9:30-12:00

Miesto: Pálffyho palác, Zámocká  ulica 47, Bratislava

Hostia a témy

Stretnutie mladých podnikateľov s predstaviteľmi relevantných politických strán

9:30 – 10:00 Otvorenie: Patrik Kovács, prezident Young Entrepreneurs Organization of the European Union: Podnikatelia budúcnosti

10:00 – 11:30 Panelová diskusia: Podnikanie a zamestnanosť generácie Y po voľbách 2016

11:30 - 12:00    Networking

Kľúčové témy:

  • Aktuálna situácia v oblasti zamestnanosti mladých ľudí a začínajúcich podnikateľov na Slovensku v kontexte trendov v EÚ a vo svete
  • Ako zlepšiť podnikateľské prostredie a podporiť podnikanie mladých na Slovensku
  • Ako zabrániť úniku šikovných a vzdelaných mladých ľudí do zahraničia
  • Ako zvýšiť zamestnanosť mladých
  • Ako priblížiť vzdelávanie potrebám podnikateľského sektora
  • Ako podporovať inovácie
  • Kľúčové opatrenia pre zreálnenie nápadov mladých ľudí vo forme podnikania