Konferencia o podnikateľskom vzdelávaní: Zručnosti do neznámej budúcnosti

Ostatné

Aké zručnosti očakávaš od mladých ľudí, ktorých zamestnáš? Príď diskutovať zo zástupcami škôl, ktorí chcú modernizovať obsah výučby.

Podľa prieskumu "To dá rozum" len 13% stredných škôl kooperuje do nejakej miery so zamestnávateľmi pri plánovaní obsahu vzdelávania. Zároveň z výsledkov Indexu prekážok v podnikaní mladých z roku 2018 vyplýva, že dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily trápi už aj mladých podnikateľov a tento problém za posledné roky nabral na dôležitosti. 

Aj preto sme sa rozhodli partnersky podporiť druhý ročník výročnej konferencie ZPS o podnikateľskom vzdelávanía na tému: Zručnosti do neznámej budúcnosti (nepripravujme absolventov pre svet, v ktorom žijeme, ale pre svet ktorý príde).

Pre koho je konferencia určená?

Pre podnikateľov, zástupcov vzdelávacej komunity, ich reprezentatívnych organizácií, tvorcov politík v oblasti vzdelávnaia a zástupcov neziskových organizácií pomáhajúcich školám inovovať obsah vzdelávania.

Prečo sa zúčastniť konferencie o podnikateľskom vzdelávaní

 1. svojím názorom prispeješ k zlepšeniu obsahu vzdelávania na školách a k diskusii o tom, čo a ako učiť, ak chceme pripraviť absolventov pre svet, ktorý príde a povolania, ktoré dnes neexistujú
 2. spoznáš zástupcov inovatívnych škôl na Slovensku

Predbežný program

13:00 - 13:30 Registrácia účastníkov

13:30 - 13:45 Slávnostné otvorenie - Ján Oravec, prezident ZPS, moderuje Ladislav Smoroň

14:00 - 15:00 Prvý panelČo nám hovoria prieskumy o schopnosti škôl učiť zručnosti pre budúcnosť

 • Tomáš Janotík, manažér analytického oddelnia spoločnosti Profesia  
 • Petra Fridrichová, Iniciatíva to dá rozum

15:00 - 16:00 Druhý panelIstota neistoty (školské systémy a pracovný trh budúcnosti: očakávania vs. realita)

 • Ondřej Bárta, Practice Leader, Franklin Covey
 • Ján Uriga, PwC, Experience Center Leader
 • Peter Bolcha, Anglo-americká vysoká škola

16:00 - 16:30 Prestávka na kávu a občerstvenie

16:30 - 17:30 Tretí panelAko pomôcť slovenským školám vyučovať kompetencie potrebné pre svet, ktorý príde, no nepoznáme ho

 • Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., University of Liverpool
 • Kornélia Lohyňová, Hotelová akadémia Mikovínyho, Bratislava
 • Ondřej Kania, zakladateľ, JKEducation
 • ďalší panelisti budú doplnení

17:30 - 18:00 Záverečné zhrnutie

18:00 - 20:00 Večera a neformálny networking

Organizátorom konferencie je Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS), hlavným partnerom je Slovak Business Agency. Medzi partnerov patrí Združenie mladých podnikateľov Slovenska, Inštitút finančného a podnikateľského vzdelávania a ďalšie organizácie.

Súbory na stiahnutie