ZMPS Meetup Košice

Networking

Stretnutie členov a sympatizantov ZMPS na neformálnom networkingu. Podujatia sa zúčastnia niekoľkí členovia generálnej rady ZMPS s cieľom získať feedback na existujúce a plánované aktivity na nadchádzajúce obdobie.

Článok je viditeľný iba pre členov