ZMPS na veľtrhu práce JobExpo 2013

Inšpirácia

Združenie mladých podnikateľov Slovenska už po druhýkrát zúčastnilo jedného z najväčších slovenských veľtrhov práce JobExpo, tentokrát ako odborný partner.

Organizátorom veľtrhu práce JobExpo je už po tretí rok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Každý rok tu okrem personálnych agentúr a individuálnych zamestnávateľov vystavujú aj odborní partneri z radov rôznych organizácií a vzdelávacích či štátnych inštitúcií.

Združenie mladých podnikateľov Slovenska reprezentovalo ako odborný partner podnikanie. Práve podnikanie predstavuje alternatívu k zamestnaniu a my sme sa v rámci veľtrhu snažili ľudí hľadajúcich zamestnanie motivovať k práci „na voľnej nohe“.


Veľtrh navštívili tisíce návštevníkov, ktorí mali možnosť prezrieť si expozície desiatok vystavovateľov v dvoch pavilónoch. O stánok ZMPS bol počas oboch dní značný záujem. Zastavovali sa u nás najmä dve kategórie návštevníkov – ľudia, ktorí uvažujú nad živnosťou ako alternatívou k trvalému pracovnému pomeru alebo už podnikajúci mladí ľudia, ktorých zaujala možnosť spoznať sa s inými podnikateľmi v združení.

V rámci veľtrhu sme propagovali aj pripravovaný druhý ročník súťaže Podnikateľský nápad roka a nové aktivity združenia, medzi ktoré patrí napr. projekt cezhraničnej spolupráce Twin Entrepreneurs. Mnohí návštevníci sa pýtali na základné informácie o podnikaní, odporúčali sme im teda náš partnerský portál podnikajte.sk. Pri záujemcoch o získanie investora sme zasa odkazovali na náš online trh nápadov a kapitálu Ideamart.sk