ZMPS na veľtrhu práce JobExpo 2012 v Nitre

Inšpirácia

Združenie mladých podnikateľov Slovenska sa v dňoch 10. a 11. mája 2012 zúčastnilo celoslovenského veľtrhu práce pod názvom JobExpo, ktorý sa konal v Nitre a bol organizovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Na veľtrhu sme prezentovali podnikanie ako alternatívu k zamestnaniu.

Štart podnikania vďaka súťaži Podnikateľský nápad roka alebo angel-investorom

Na veľtrhu práce JobExpo sa zúčastnili desiatky vystavovateľov prevažne z radov zamestnávateľov a personálnych agentúr. ZMPS bolo jednou z organizácií, ktoré predstavovali iný pohľad na pracovnú cestu človeka. Stánok ZMPS navštevovali hlavne mladí ľudia, ktorým bol tento alternatívny pohľad sympatický a nad podnikaním sa už zamýšľali.

V rámci pôsobenia na veľtrhu sme prezentovali najmä aktuálnu súťaž Podnikateľský nápad roka 2012. Víťaz tejto súťaže získa reklamnú kampaň v hodnote 100 000 €, poradenstvo či biznis coaching, teda ceny ktoré pomôžu pri premene nápadu na podnikanie.

Ďalšou témou, o ktorú bol na veľtrhu značný záujem, bol rozvojový kapitál podnikateľských anjelov, ktorí vedia poskytnúť investori v prvej sieti neformálnych investorov na Slovensku nazvanej  Klub podnikateľských anjelov Slovenska.

Uvoľnená atmosféra, pozitívne reakcie

V rámci veľtrhu sme sa zúčastnili aj niekoľkých prezentácií a panelových diskusií. Poslucháči sa pýtali najmä na súťaž Podnikateľský nápad roka a oceňovali náš pozitívny prístup k podnikaniu. Pri spätnej väzbe nám návštevníci veľtrhu potvrdili, že naše prezentačné materiály im priniesli užitočné informácie, mnohým sme poradili s výberom právnej formy, zastavili sa u nás aj aktívni podnikatelia, ktorých zasa zaujala najmä možnosť pridať sa do ZMPS a vymieňať si skúsenosti, či rozšíriť svoju sieť kontaktov.