Národné Dni Kariéry 2014

Inšpirácia

Národné Dni Kariéry predstavujú jedinečné stretnutie medzi študentmi a predstaviteľmi významných spoločností a sú pre študentov a absolventov prirodzený krok k úspešnej kariére.

NÁRODNÉ DNI KARIÉRY sú najkvalitnejším pracovným veľtrhom zameraným na študentov a čerstvých absolventov. Organizátorom je AIESEC, medzinárodná organizácia riadená študentmi. V Bratislave sa veľtrh organizuje už 19. rok a pominulé roky sa organizoval aj v Košiciach. Keďže NDK v roku 2014 prichádzajú s novým konceptom, organizátori sa rozhodli pre tento rok podujatie v Košiciach neorganizovať.

Cieľom tohto ročníka je úzka spolupráca študentov a spoločností už priamo na podujatí, formou tréningov, stretnutí, osobných pohovorov a interaktívnych firemných stánkov.

Podujatie ponúka študentom počas dvoch dní unikátnu príležitosť stretnúť sa s predstaviteľmi popredných spoločností, získať informácie o budúcom zamestnávateľovi, kontakty na personalistov či nadviazanie spolupráce so spoločnosťami v oblasti stáží a diplomových prác.

Zúčastnené spoločnosti ponúkajú predovšetkým technické, konzultantské, administratívne pozície, či miesta vhodné pre študentov a absolventov v oblasti ľudských zdrojov a predaja.

Neoddeliteľnou súčasťou NDK je aj sprievodný program. Prebiehajú odborné prednášky a tréningy, účastník získava praktickú skúsenosť  využiteľnú v osobnom aj pracovnom živote. Tento rok sa program zameriava na dve veľmi podstatné skupiny – študentov a absolventov, ktorí si chcú nájsť poriadnu prácu v jednej z prestížnych firiem sídliacich na slovenskom trhu resp. na tých, ktorí si túžia založiť vlastný biznis, no nevedia, ako sa rozbehnúť a potrebujú nazbierať skúsenosti od ľudí, ktorým sa podarilo preraziť s vlastným nápadom.

Cena podujatia je 2€ v prípade platby na mieste. Ak si účastník zaplatí vstupné cez internet, cena lístka sa zníži na 1€ a navyše získa možnosť prihlásiť sa na stretnutie/tréning. V cene je zabezpečený uvítací balíček, testovanie v IT a jazykových testoch, tlač životopisu priamo na podujatí a možnosť zúčastniť sa sprievodného programu.

TERMÍN KONANIA: 24.4.-25.4. 2014, 9:00 – 17:00 (resp. 16:00 dňa 25.4.)

Viac informácií o podujatí na www.ndk.sk a na Facebook fanpage /NárodnéDniKariéry.