MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PRE PODNIKANIE A FRANCHISING - BRATISLAVA 2013

Inšpirácia

Chceli by ste podnikať, no nemáte podnikateľský nápad alebo Vám chýba časť odborného know-how?

 
Franchising je jeden z najprogresívnejších trendov v oblasti malého a stredného podnikania pri tvorbe pobočiek a sietí.  Franchising umožňuje rýchlo a v zásade bez rizika aplikovať know-how poskytnuté franchisorom. Všetky výhody a možnosti franchingu pre malé a stredné podnikanie a predstaviteľov svetových značiek uvidíte na výstave určenej spoločnostiam a franchisingovým konceptom v Bratislave vo dvoch výstavných dňoch a to: 30. - 31. októbra 2013.

Nové miesto - Bratislava – výstava pre podnikanie a franchising sa historicky prvý raz koná v Bratislave. Slovenský franchisingový trh sa zásadne rozvíja a i z týchto dôvodov je potrebné túto odbornú platformu, výstavu a sprievodnú konferenciu, usporiadať.

Výstava umožní hľadať priestor pre nové obchodné zväzky a ukáže príležitosti pre tých, ktorý sa rozhodujú samostatne podnikať. Účasť je bezplatná. 

http://www.vystavafranchisingu.sk/navstevnik/registrace-formular