Globálny týždeň podnikania 2011

Inšpirácia

Globálny týždeň podnikania (GTP) je séria podujatí na podporu podnikania organizovaných v 120 krajinách sveta. Globálny týždeň podnikania spája mladých ľudí cez lokálne, celoštátne a globálne podujatia prebúdza v nich záujem o podnikanie, pomáha objaviť ich potenciál začínajúcich podnikateľov a inovátorov.


Ciele Globálneho týždňa podnikania sú:

  • Inšpirovať: predstaviť podnikanie mladým ľudom.
  • Spájať: vytvoriť sieť mladých ľudí bez ohľadu na hranice štátov, ktorých globálne spája záujem a úsilie hľadať a nachádzať nové idey na križovatkách rôznych kultúr a vedných disciplín.
  • Radiť: získať prehľad o aktívnych a inšpirovaných podnikateľoch vo svete, ktorí by mohli a chceli koučovať a radiť novej generácii podnikateľských talentov pri uskutočňovaní svojich podnikateľských snov.
  • Angažovať: informovať lídrov verejnej mienky a tvorcov politík, že podnikanie je ústrednou vecou pre ekonomické zdravie a kultúru štátu a poskytnúť občanom rôznych štátov príležitosť navzájom sa od seba učiť o politikách a praxi podnikania.

 

Na Slovensku je už od roku 2008 hostiteľom podujatí GTP Ústav manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2009 sú organizátormi podujatí v rámci GTP pravidelne Ústav manažmentu STU v Bratislave spolu so Združením podnikateľov Slovenska, Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a od roku 2010 aj Združením mladých podnikateľov Slovenska.

V roku 2011 organizuje alebo spoluorganizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska počas Globálneho týždňa podnikania nasledovné podujatia:

Názov podujatia Termín Miesto
Konferencia Okno do sveta podnikania 14.11.2011, 10:30-15:30 Bratislava, Vazovova 5, Rektorát STU, pravé krídlo, Ústav manažmentu, 2. poschodie, UC 301
Prednáška: ALEXANDER CIMBAĽÁK - Kreatívne podnikanie. Buďte iní a nebojte sa inovovať! 15.11.2011,
10:00-11:00
Bratislava, Ilkovičova 3 (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, poslucháreň DE 150)

Workshop: JÁN ŠIFRA - Ako začať podnikať? S marketingom od Baťu! 

Kapacita workshopu je naplnená.

15.11.2011,
11:00-13:00

Bratislava, Ilkovičova 3 (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, poslucháreň DE 150)

Workshop: Jakub Ptačin - Vizuálna identita startupu

Kapacita workshopu je naplnená.

15.11.2011, 9:00-11:00 Žilinská univerzita, Rektorát AA16
Prednáška Miroslava Trnku (ESET) 15.11.2011, 12.30-14:00 Žilinská univerzita, FRI C9
Prednáška M. Rostocka: Komercionalizácia a financovanie inovácii.

23.11.2011
9:00-11:00

Aula Maxima,  Letná 9, Technická univerzita v Košiciach
Workshop: Patrik Ciklaminy - Príprava na úspech 23.11.2011
11:00 - 13:00
Aula Maxima,  Letná 9, Technická univerzita v Košiciach
Prednáška:Tomáš Bel: Od skalpelu k biznisu.

23.11.2011
13:30-15:00

Univerzitná knižnica, Boženy Němcovej 7, Košice