Globálny týždeň podnikania 2010

Inšpirácia

Global Entrepreneurship Week (GEW) – Globálny týždeň podnikateľstva (GTP) je kombinácia a celosvetové rozšírenie dvoch úspešných iniciatív Entrepreneurship Week USA v roku 2007 tiež iniciatívy Enterprise Week vo Veľkej Británii, ktorá sa rozbehla už v roku 2004.

Tieto dve iniciatívy vedené americkou nadáciou na podporu podnikania Ewing Marion Kauffman Foundation a britskou kampaňou Enterprise UK (predtým pod názvom Make Your Mark) dokázali získať na spoluprácu v rokoch 2008 a 2009 v desiatkach štátov tisícky partnerských organizácií, ktoré plánujú desaťtisíce podujatí, do ktorých sú priamo zapojené stotisíce až milióny osôb po celom svete.

Aj Slovensko sa každoročne zapája do Globálneho týždňa podnikateľstva. V týždni od 15. do 21. novembra 2010 uskutočnia partnerské organizácie zapojené do tejto globálnej iniciatívy mnoho aktivít, od jednoduchých prejavov až po náročné súťaže s cieľom inšpirovať, spojiť, informovať, poradiť a angažovať budúcu generáciu podnikateľov.

Aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska sa zapojilo do Globálneho týždňa podnikateľstva 2010 (Global Entrepreneurship Week 2010). 15. novembra 2010 spoločnosť STU Scientific, s.r.o. v spolupráci s Ústavom manažmentu Slovenskej technickej univerzity sme zorganizovali konferenciu na tému PODNIKANIE ako jedna z možností existencie a uskutočnenia svojich snov.