ZMPS v médiách v máji 2012

Mediálne zmienky o podnikaní a súťaži Podnikateľský nápad roka 2012.

01. 05. 2012 Rádio Regina Rozhovor
02. 05. 2012 časopis Život Rozhovor
03. 05. 2012 Hospodárske noviny Rozhovor o Byrokratickom nezmysle 2012
03. 05. 2012 TV JOJ Chcem začať podnikať