ZMPS v médiách v januári až júni 2017

Vybrané mediálne výstupy Združenia mladých podnikateľov Slovenska za prvý polrok 2017.