Vznikol Klub podnikateľských anjelov Slovenska

NARMSP v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska a Hospodárskymi novinami dnes na Prvom stredoeurópskom fóre podnikateľských anjelov v Bratislave ohlásila vznik Klubu podnikateľských anjelov Slovenska (KPAS).

Jeho cieľom je podporovať začínajúcich podnikateľov a zvyšovať ich šancu na úspech.

Činnosti KPAS sú zoskupené do piatich oblastí a síce vyhľadávanie originálnych podnikateľských nápadov, poskytovanie informácií potrebných pred oslovením investora, odborné poradenstvo, sprostredkovanie kontaktu s investormi – podnikateľskými anjelmi a promovanie úspešných podnikateľov a investorov.

Do klubu sa už pri spustení zapojilo viac ako 20 podnikateľských anjelov, podnikateľov, ktorí dosiahli vo svojich aktivitách pozoruhodné úspechy.

"Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania sa dlhodobo snaží zlepšovať podmienky pre začínajúcich podnikateľov na Slovensku. Klub podnikateľských anjelov Slovenska je preto logickou súčasťou našich aktivít," hovorí Peter Pacek, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov v NARMSP. Podľa jeho slov sa práve prostredníctvom Klubu podnikateľských anjelov podarí zlepšiť podmienky pre začínajúcich podnikateľov a zlepšiť imidž podnikania na Slovensku.

Anjeli sú v podstate podnikatelia, ktorí sa rozhodli nielen radou a skúsenosťami, ale aj financiami podporiť mladých začínajúcich podnikateľov. Na dnešnom podujatí zástupcovia z Maďarska, Česka a Rakúska informovali o skúsenostiach, ktoré majú z fungovania klubov v ich krajinách.

Hlavným cieľom aktivít Klubu podnikateľských anjelov Slovenska je vyhľadávať inovatívne nápady mladých podnikateľov, dať ich do kontaktu s neformálnymi investormi a zvýšiť tým ich šancu na úspech v podnikaní. Podľa Jana Solíka zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska sa aktivity združenia zamerajú na vyhľadávanie inovatívnych podnikateľských nápadov, ako aj investorov ochotných tieto zámery financovať. Zároveň chce mladým podnikateľom pomôcť zvyšovať kvalitu ich podnikateľských plánov s cieľom zvýšiť ich šancu na úspech u investora.

ZDROJ: TASR