Na Slovensku chýba sieť podnikateľských anjelov

Podľa Eurobarometra 2010 by chcelo len 26 % opýtaných Slovákov začať s podnikaním. Je to najhorší výsledok spomedzi všetkých krajín Európskej únie.

Ako dôvod uvádzajú nedostatok počiatočného kapitálu, nepriaznivé prostredie na podnikanie, či chýbajúci podnikateľský nápad. Problém nedostatku kapitálu pri štarte podnikania pomáhajú v krajinách západnej Európy, ale napríklad aj v susednej Českej republike, riešiť takzvaní podnikateľskí anjeli (z angl. Business Angels).

V úvodných fázach podnikania zohráva kapitál týchto neformálnych investorov kľúčovú úlohu, pretože popri potrebných financiách získava podnikateľ aj skúseného partnera – mentora, ktorého rady, skúsenosti a kontakty môžu byť v začiatkoch podnikania rovnako cenné ako samotné peniaze. Na Slovensku zatiaľ sieť podnikateľských anjelov neexistuje.

Vďaka iniciatíve Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania by sa tento stav mohol zmeniť už v roku 2011. „Prístup začínajúcich podnikateľov ku kapitálu je jedným z najväčších problémov pri rozvoji podnikania. Preto sme sa v spolupráci so Združením mladých podnikateľov Slovenska a Hospodárskymi novinami rozhodli iniciovať vznik Klubu podnikateľských anjelov Slovenska,“ hovorí Peter Pacek, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov v Národnej agentúre pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Jednou z aktivít projektu je pripravované Prvé stredoeurópske fórum podnikateľských anjelov. Ide o konferenciu za účasti úspešných podnikateľov a podnikateľských anjelov, ktorá priblíži a spropaguje túto tému voči podnikateľskej verejnosti. Konferencia sa bude konať dňa 17.3.2011 v Bratislave.

Hlavným cieľom aktivít Klubu podnikateľských anjelov SR je vyhľadávať inovatívne nápady mladých podnikateľov, dať ich do kontaktu s neformálnymi investormi a zvýšiť tým ich šancu na úspech v podnikaní. „Hlavné aktivity Združenia mladých podnikateľov v tomto roku budú smerovať k prezentácii inšpiratívnych podnikateľských nápadov. Rovnako svojimi aktivitami chceme pomôcť pri vyhľadávaní nádejných podnikateľských zámerov ako aj investorov ochotných tieto zámery financovať,“ dodáva Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Bližšie informácie sú dostupné na webovej stránke www.nadsme.sk

Zdroj: TASR