HOSPODÁRSTVO: Za pol roka dostal Klub podnikateľských anjelov Slovenska 92 podnikateľských zámerov

Bratislava 11. októbra (TASR) Na Slovensku je o rastový kapitál podnikateľských anjelov veľký záujem. Svedčí o tom aj 92 záujemcov o investorov z Klubu podnikateľských anjelov Slovenska (KPAS).

Ten vznikol pred pol rokom ako iniciatíva Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Hospodárskych novín.

„Množstvo podnikateľských plánov, ktoré sme dostali, nás veľmi príjemne prekvapilo,“ hovorí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska a dodáva: „Z celkového počtu 92 podnikateľských plánov sa už zapojení biznis anjeli venujú 5 najlepším. S viac ako tretinou záujemcov pracujeme ďalej na dopracovaní biznis modelu.“
Medzi najčastejšie chyby podnikateľských zámerov, ktorých sa záujemcovia o investora dopúšťajú, patrí nepremyslený biznis model a podnikateľský plán vychádzajúci z nereálnych predpokladov. Často  dokonca chýba biznis plán úplne. Bez neho je ťažké určiť či má daný podnikateľský zámer potenciál na úspech.  Pre investorov je to na začiatku rokovaní jeden zo základných dokumentov.

KPAS sa postupne začína rozširovať aj do regiónov. Medzi prvé regionálne kontaktné body patria Univerzitný technologický inkubátor InQb v Bratislave, ale aj Vedecko-technologický park v Žiline. „Vedecko-technologický park v Žiline už desať rokov pomáha rozvíjať podnikateľské myslenie mladých ľudí. Preto je pre nás spolupráca na projekte biznis anjelov vhodným doplnením našich aktivít.  Záujemcovia o rastový kapitál vďaka tomu nemusia cestovať do Bratislavy. Poradenstvo a podporné služby k štartu podnikania získajú  u nás,“ povedal Juraj Kavecký z Vedecko-technologického parku v Žiline.

Klub podnikateľských anjelov Slovenska je prvá sieť neformálnych investorov na Slovensku. Činnosti KPAS sú zoskupené do piatich oblastí: vyhľadávanie originálnych podnikateľských nápadov, poskytovanie informácií potrebných pred oslovením investora, odborné poradenstvo, sprostredkovanie kontaktu s investormi – podnikateľskými anjelmi a promovanie úspešných podnikateľov a investorov. Hlavným cieľom aktivít KPAS je vyhľadávať inovatívne nápady mladých podnikateľov, dať ich do kontaktu s neformálnymi investormi a zvýšiť tým ich šancu na úspech v podnikaní.