Ženy sa na podnikanie pripravujú zodpovednejšie

Bratislava, 8. januára 2012. Ženy sú pri príprave na podnikanie zodpovednejšie ako muži. Kým takmer 40 % mužov uviedlo, že pred začatím nezostavovalo podnikateľský plán, u žien to bolo len necelých 30 %.

Vyplynulo to z prieskumu potrieb mladých podnikateľov a prekážok v ich podnikaní, ktorý realizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS).

Viac žien zároveň priznalo, že im podnikateľský plán pri podnikaní pomohol. Uviedla tak približne tretina opýtaných žien a asi len pätina mužov.

Ďalšou zaujímavosťou je aj prístup k mentoringu. Až takmer 85 % opýtaných žien si myslí, že je dôležitejší ako prístup ku zvýhodneným finančným zdrojom. U mužov to bolo len necelých 68 %.

Práve pre podnikateľky, ktoré sa chcú zdokonaľovať, vznikla z iniciatívy Európskej komisie Európska sieť mentorov pre začínajúce podnikateľky. Mentormi na Slovensku sú úspešní podnikatelia. "Mentor znamená pre začínajúcu podnikateľku skúsenosti, kontakty, povzbudenie, vedenie a odvahu. Začínajúce podnikateľky, ktoré majú o takúto pomoc záujem, majú možnosť sa do programu prihlásiť do 15.01.2012, nechať sa bezplatne viesť svetom podnikania a učiť sa od úspešných," hovorí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Prieskum bol zameraný na identifikáciu základných problémov ťažiacich mladých podnikateľov s nadväznou analýzou bariér zabraňujúcich rozvoju podnikania mladých ľudí na Slovensku a zapojilo sa do neho 1232 respondentov, z toho nepodnikateľov bolo 908 a podnikateľov bolo 324.

 Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Medzi hlavné aktivity ZMPS patria propagácia podnikania, pomoc pri získavaní kapitálu na inovatívne podnikateľské nápady, networking a mentoring mladých podnikateľov. Je tiež jedným zo zakladateľov prvej siete neformálnych investorov (business angels) na Slovensku nazvanej Klub podnikateľských anjelov Slovenska.

Zdroj obrázka: sxc.hu