Zahraničná expanzia je pre väčšinu startupov ekonomickou nevyhnutnosťou

Dve tretiny mladých podnikateľov považujú zahraničnú expanziu za nevyhnutný predpoklad ziskovosti svojich startup projektov. Ukazujú to priebežné výsledky prieskumu Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Prieskum realizuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska v mesiacoch máj a jún 2013. Cieľom je zistiť prekážky a motivácie slovenských start-upov pre podnikanie na zahraničných trhoch. Priebežné výsledky hovoria, že 67 % mladých podnikateľov pokladá slovenský trh za príliš malý na to, aby bol ich produkt alebo služba ziskový a zahraničná expanzia je ekonomickou nevyhnutnosťou.

„Pri odpovedi na otázku, aký typ pomoci by podnikania uvítali pri zahraničnej expanzii vedie právne poradenstvo a informácie týkajúce sa legislatívy,“ hovorí o priebežných výsledkoch prieskumu Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska.  Jednou z aktivít, ktorými sa snaží Združenie mladých podnikateľov uľahčovať zahraničnú expanziu mladým ľuďom, je aj BMB Leitner akadémia pre mladých podnikateľov. Ide o sériu vzdelávacích seminárov zameraných na daňové a práve otázky podnikania na zahraničných trhoch. Dnes sa konal ďalší zo série seminárov, tentokrát na tému daňové a právne úskalia internetového obchodu.

„Internet a jeho využitie je súčasťou väčšiny podnikateľských aktivít mladých ľudí. No iba málo z nich pozná odborné riešenia problémov týkajúcich sa uzatvárania zmlúv na diaľku, osobitné povinnosti pri zásielkovom a internetovom predaji či mieru  aplikácie zahraničného práva pri týchto transakciách,“ hovorí partnerka spoločnosti BMB Leitner Renáta Bláhová. „Radi sa podelíme o naše know-how a podporíme rozvoj mladých podnikateľov, ktorí sú budúcnosťou tejto krajiny.“ dodáva R. Bláhová.


O Združení mladých podnikateľov Slovenska

Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Víziou združenia je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Medzi hlavné aktivity ZMPS patrí  propagácia podnikania, pomoc pri realizácii a financovaní inovatívnych podnikateľských nápadov, networking a mentoring mladých podnikateľov a pomoc pri expanzii na zahraničné trhy.