Rakúšania a Slováci sa spájajú pri podpore start-upov

Viedenská agentúra pre podporu podnikania, ZMPS a NARMSP zorganizovali v Bratislave dňa 4. decembra 2012 stretnutie kľúčových hráčov podpory pre začínajúcich podnikateľov z Rakúska a Slovenska pod názvom: Ako povzbudiť start-upy z Viedne a z Bratislavy?

Milan Ftáčnik vo svojom úvodnom príhovore zdôraznil, že jeho vízia je vytvoriť z Bratislavy priateľské mesto pre biznis, podnikanie a inovácie.

„Priemerný vek zakladateľov firiem klesá napriek tomu, že vekový priemer populácie rastie,“ odznelo v prezentácii o nových trendoch v podpore start-upov vo svete. Je preto dôležité prispôsobiť služby pre podnikateľov tomuto fenoménu a formovať stále mladšiu generáciu pri výchove k podnikaniu.

Prvá panelová diskusia bola venovaná možnostiam získania rozvojového kapitálu pre podnikateľov. Jej jasným záverom bolo, že na Slovensku, v porovnaní s Rakúskom, absolútne absentujú nástroje úplne počiatočného kapitálu pre začínajúcich podnikateľov (pre-seed a seed kapitál).

Druhý panel bol venovaný ďalším formám podpory pre start-upy, akými sú coworkingové centrá, poradenské služby či aktivity na popularizáciu podnikania. Slovensko tiež zaostáva v posune od inkubátorov k akcelerátorom poskytujúcim služby pre začínajúcich podnikateľov. Kým na Slovensku sú aktivity na podporu start-upov skôr iniciatívami súkromného sektora, v Rakúsku sa v tejto oblasti výrazne angažuje aj verejná sféra.

„Na Slovensku sa už vyskytujú niektoré podporné aktivity pre start-upy, chýba nám však ucelený ekosystém služieb pre začínajúcich podnikateľov,“ zaznelo z úst slovenských zástupcov. Rebríček top 20 start-up ekosystémov vedie pochopiteľne Sillicon Valley nasledované mestom Tel Aviv. Prvým európskym mestom je Londýn na 7 priečke a k nám geograficky najbližšia mekka start-upov, Berlín, sa umiestnil na 15. mieste. Snahou Viedne a Bratislavy je začať spoločne budovať ekosystém, ktorý by sa týmto mestám začal aspoň približovať.

Počas podujatia zaznel i príbeh ako môže pobyt v Silicon Valley zabiť produkt start-upu, ktorý nie je pripravený na takú silnú konkurenciu, aká sa vyskytuje v tejto časti sveta. Organizátori podujatia spracujú v prvom polroku 2013 analýzu a prehľad start-up scény v Bratislave a vo Viedni. Zároveň už na najbližšie dva roky pripravili pre start-upy rad služieb, ktoré chcú realizovať v spolupráci s ostatnými relevantnými hráčmi z oblasti podpory podnikania v oboch našich krajinách.

Cieľom projektu TwinEntrepreneurs je v prvom rade nájsť start-upy, ktoré majú potenciál rásť cezhranične a pôsobiť na globálnom trhu. Hlavný prostriedok k dosiahnutiu tohto zámeru je mentoringový program pre začínajúcich podnikateľov a séria workshopov, na ktorých sa slovenské a rakúske začínajúce firmy spoločne naučia ako napr. vybudovať tím vo firme, robiť trhové analýzy, riešiť konflikty v rámci firmy a pod.

 

Projekt je spolufinancovaný z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA, programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.