Potrebujú mladí možnosť podnikať pred dosiahnutím plnoletosti?

Účastníci diskusie ZMPS sa zhodli, že áno, ale je dôležité nájsť správny právny rámec pre túto možnosť.

Mnohí mladí ľudia majú dobrý nápad, odvahu aj podnikateľský talent. V rozbehnutí vlastného biznisu ich však brzdí súčasná právna úprava, ktorá nedovoľuje podnikať mladším ako 18 rokov. Je na čase priniesť do našej legislatívy zmenu? Odborníci a mladí podnikatelia sa o svoj pohľad podelili na on-line podujatí „Podnikanie od 16-tich, prečo nie?“, ktoré 20. septembra 2021 zorganizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska s podporou Slovak Business Agency.

Zahraničné príklady ukazujú, že aj neplnoletí môžu byť úspešní podnikatelia

Ak by Slovensko umožnilo podnikať neplnoletým osobám, ani z ďaleka by nešlo o raritu – naša aktuálna právna úprava totiž patrí medzi najprísnejšie v Európe. Hoci väčšina krajín, ktoré povoľujú podnikanie neplnoletých, na to vyžaduje povolenie súdu a zároveň obmedzuje vekovú hranicu, pri ktorej môže mladistvý podnikateľ vykonávať túto činnosť (pohybuje sa od veku 15 – 17 rokov), na Slovensku zatiaľ osobe mladšej ako 18 rokov nie je umožnené podnikať ani so súhlasom súdu.

Vo svete je pritom niekoľko pozitívnych príkladov neplnoletých podnikateľov. Jedným z nich je Belgičan Shubham Banerjee, ktorý ako 13-ročný založil spoločnosť zameranú na výrobu nízkonákladových tlačiarní v Braillovom písme, alebo Mikaila Ulmer z USA, ktorá vo svojich 4 rokoch začala pracovať na nápade s vlastnou limonádou a v 11-tich vyjednala s Whole Foods distribučnú zmluvu vo výške 11 miliónov dolárov.

Núdza o šikovných mladých podnikavých ľudí nie je ani v susednom Česku. Napríklad Václav Staněk z Fryštáku u Zlína začal na svojom hlavnom biznisovom projekte pracovať v 17-tich rokoch. Keďže v Česku legislatíva umožňuje podnikať aj neplnoletým, mohol vlastnú firmu naplno rozbehnúť už vtedy, avšak o tejto možnosti sa dozvedel až krátko pred 18. narodeninami. Zdalo sa mu preto jednoduchšie, ak počká a oprávnenie získa už ako plnoletý. V priebehu piatich rokov jeho firma predala viac ako 50 tisíc párov topánok značky Vasky a expanziu chystajú aj do našej krajiny. Momentálne sa však okrem obuvi venuje aj ďalším biznisom – ako prezradil v diskusii na podujatí, je spoluzakladateľom firmy na výrobu kožených batohov, pripojil sa do firmy na výrobu dreveného nábytku, následne podielovo vstúpil do spoločnosti zameranej na dámsku spodnú bielizeň a je spoluzakladateľom marketingovej agentúry. Václav Staněk a ďalšie príklady mladých podnikateľov zo zahraničia sú dôkazom toho, že tí, ktorí s biznisom začínali v rannom veku, sú často sérioví podnikatelia – majú viac biznisov buď súčasne alebo po sebe.

O podnikanie majú záujem aj mladí Slováci, ak im nedáme šancu, prídeme o talenty

Záujem mladých ľudí o podnikanie formou živnosti však narastá aj na Slovensku. Vo veku 18 rokov založilo v roku 2020 svoje podnikanie viac ako 1 000 ľudí, pričom tento počet je oproti minulým rokom viac ako dvojnásobný. Zaraďujeme sa tiež medzi krajiny s vysokou mierou podnikateľskej aktivity mladých, čo dokazujú výsledky prieskumu Global Enerpreneurship Monitor – počiatočná podnikateľská aktivita na Slovensku dosahuje najvyššiu úroveň u mladých ľudí vo veku do 24 rokov (19,2 %).

Že chuť podnikať mladí ľudia na Slovensku majú, dokazuje aj Adam Bednář a tím stredoškolákov pracujúcich na výskume meteorologických sond budúcnosti – pikobalónoch. A práve 17-ročný Adam podniká na meno svojej mamy, pretože inú možnosť v našej krajine momentálne nemá.

„Zdá sa nám preto dôležité hovoriť o tom, že talentovaným ľuďom, ktorým dnes táto krajina hovorí, že musia čakať do 18 alebo si založiť firmu v zahraničí, by malo byť umožnené za stanovených podmienok realizovať svoje nápady už skôr. Nemá ísť o masy, ale skôr o jednotlivcov, možno desiatky mladých ľudí,“ uviedol Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. A s týmto vyjadrením súhlasia aj odborníci a tí, ktorí majú zmenu v zákone na starosti. „Nezáleží na tom, či budú neplnoletí podnikatelia dvaja alebo piati. Dôležité je, aby mali tú možnosť podnikať. A podstatné je tiež neurobiť chybu v príprave legislatívy,“ uviedol Ján Pálenčár, 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu. „Svet je veľký a podnikanie už nemá hranice, crowdfunding funguje medzinárodne a my môžeme o tých pár talentov prísť, pretože iná krajina im poskytne iné možnosti. Preto je dôležité, aby sme si my, ako malá krajina, udržali talenty a toto je jedna z možností,“ vysvetlil zasa Marián Viskupič, predseda finančného výboru NRSR.

Návrh zmeny tu už bol, avšak cez kompetentných neprešiel. Na čo treba dať pozor?

Téma podnikania neplnoletých na Slovensku ožíva. V súvislosti s novelou Živnostenského zákona v uplynulom roku prišiel aj návrh, ktorý by zmenil situáciu mladých podnikania chtivých Slovákov, avšak ten neprešiel. „K návrhu sme mali pripomienky vzhľadom na to, že to nie je len o zmene Živnostenského zákona,“ uviedol Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR. Taktiež uviedol niekoľko rizík, ktoré so sebou podnikanie neplnoletých môže priniesť. „Fyzická osoba pri podnikaní ručí celým svojím majetkom, no čím ručí 16-ročný? Taktiež 16-ročný nemôže kúpiť cigarety či alkohol, tak by ich nemal dovolené ani predávať,“ argumentoval J. Dutko.

Že ide o komplexnú úpravu, ktorá musí byť kvalitne pripravená a dotkne sa aj Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka či Zákona o rodine, súhlasili aj ostatní odborníci. „Nejde len o zmenu jedného paragrafu, ale komplexné riešenie. Avšak, kde je vôľa, tam je aj cesta. Skúsme identifikovať, čo treba zmeniť, a potom to zmeňme,“ povedal Tomáš Vavro, advokát a právny expert Združenia mladých podnikateľov Slovenska. To, že nejde o neriešiteľné problémy ukazuje príklad Česka, kde takáto možnosť existuje už niekoľko rokov. Treba však myslieť na to, že často sú nápady mladých ľudí inovatívne, zamerané napr. na IT sektor či na vesmírne technológie.

Dôležitým bodom, na ktorý by mali zákonodarcovia pri tvorbe novely zákona myslieť, je časový faktor – aby sme proces získania oprávnenia na podnikanie neplnoletých nenastavili tak, že bude trvať príliš dlho a medzičasom mladý človek dosiahne plnoletosť.

Téma podnikania neplnoletých sa bude riešiť už v nasledujúcom roku

Odborníci sa na podujatí „Podnikanie od 16-tich, prečo nie?“ zhodli, že je potrebné tému zlegalizovania podnikania neplnoletých riešiť, kvalitne pripraviť právnu úpravu a dať mladým možnosť premieňať svoje nápady na úspešný biznis skôr ako v 18 rokoch. Zmena v zákone si však bude vyžadovať odbornú diskusiu všetkých dotknutých strán. Pozitívnou správou je, že v pripravovanom „druhom podnikateľskom kilečku“ bude formou uznesenia úloha, aby dotknuté rezorty do júna budúceho roka pripravili podklady a znenie zákona tak, aby bolo možné podnikať od 16 rokov. Uviedol to v diskusii poslanec M. Viskupič.