Podnikateľky na Slovensku uprednostňujú živnosť, muži „eseročky“

Bratislava, 27. februára 2012. Podľa prieskumu, ktorý nedávno realizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska, ženy pri zakladaní podnikania viac uprednostňujú živnosť (56 % opýtaných), muži spoločnosť s ručením obmedzeným (52 % respondentov).

 Celkovo sú ale rozdiely v preferencii právnej formy medzi s.r.o. a živnosťou minimálne. Ostatné formy podnikania mladí podnikatelia takmer nepoznajú.

Výrazné sú najmä rozdiely v preferencii konkrétnej právnej formy podniku medzi podnikateľmi s vyšším vzdelaním a strednou školou bez maturity. Kým vysokoškoláci dávajú viac prednosť spoločnosti s ručením obmedzeným (60 %), u stredoškolákov bez maturity jednoznačne dominuje živnosť (86 %).

Rozdiely pri výbere právnej formy podnikania ovplyvňuje aj rodinné zázemie mladých podnikateľov. Tí, ktorých rodičia podnikajú, preferujú s.r.o. (61 %), v nepodnikateľských rodinách je to živnosť (56 %).

Pre živnosť sa mladí podnikatelia najčastejšie rozhodujú kvôli jednoduchosti a rýchlosti založenia (69 %), ale aj preto, že pri nej nie je potrebné základné imanie (41 %). Naopak pre s.r.o. sa rozhodujú kvôli obmedzenému ručeniu (69 %) a snahe zvýšiť svoju dôveryhodnosti v očiach obchodných partnerov (45 %).