Podnikatelia hláste, ktoré zákony vám komplikujú život

Združenie mladých podnikateľov Slovenska dnes vyhlásilo druhý ročník súťaže Byrokratický nezmysel. Byrokratický nezmysel 2013 je súťaž o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom.

Zámerom projektu Byrokratický nezmysel je poukazovať na problémy v oblasti podnikateľského prostredia a medializovať najväčšie absurdity v legislatívnych normách ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie s cieľom ich odstránenia. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska a partnermi Byrokratického nezmyslu 2013 sú Republiková únia zamestnávateľov a Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

V roku 2012 sa na Slovensku uskutočnil prvý ročník súťaže o anticenu pre legislatívne opatrenie komplikujúce podnikateľom život. Do prvého ročníka nominovali podnikatelia a odborná verejnosť 71 byrokratických nezmyslov, z ktorých zástupcovia Združenia mladých podnikateľov Slovenska, Hospodárskych novín a Združenia podnikateľov Slovenska vybrali 10 finalistov. Z 10 finálových nezmyslov mala podnikateľská verejnosť možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka. Z 1456 hlasov získala 53 % povinnosť preškoľovania vodičov motorových vozidiel, ktorú musí každý vodič, ktorý má oprávnenie riadiť firemné vozidlo absolvovať raz dva a roky.

„Návrhy na riešenie 7 z 10 finálových nezmyslov predložilo Ministerstvo hospodárstva SR v Správe o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, pričom v konečnej verzii schválenej vládou zostalo 5 z nich,“ hodnotí výsledky prvého ročníka Byrokratického nezmyslu Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska, ktoré je odborným garantom projektu. „Vzhľadom na to, že ide o prvý ročník to nie je zlý výsledok. Teraz ide o to, aby takto otvorené témy neboli zodpovednými zahrané do autu, k čomu vágne formulácie v uznesení spolu s málo ambicióznymi termínmi smerujú“, dodáva Oravec.

„Vzhľadom na výsledky prvého ročníka a pozitívny ohlas podnikateľskej verejnosti chceme aj v tomto roku prostredníctvom tejto súťaže identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zaťažujúce podnikateľov a upozorniť na ne s cieľom odstrániť ich z legislatívy“, povedal Vladimír Jakubec zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré je vyhlasovateľom Byrokratického nezmyslu 2013. „Podnikatelia môžu nezmysly nominovať na webe www.byrokratickynezmysel.sk“ dodáva Jakubec.