On-line trhovisko nápadov a kapitálu

Začínajúci podnikatelia majú novú možnosť ako získať financie na rozbeh svojho biznisu. Môžu využiť Ideamart.sk.

Ide o jedinečné on-line trhovisko nápadov a kapitálu, ktoré spája ľudí zo záujmom podporiť nové podnikateľské nápady a zároveň dáva najmä mladým ľuďom možnosť získať kontakty na investorov ochotných spolupodieľať sa na rozvoji ich podnikateľských nápadov.  Ideamart.sk je ďalšou z aktivít Združenia mladých podnikateľov Slovenska zameranou na uľahčenie financovania štartu podnikania.

Ideamart.sk je on-line trhovisko, ktorého cieľom je sprostredkovať kontakt medzi individuálnymi investormi a perspektívnymi podnikateľskými projektami, ktoré potrebujú kapitál. Ideamart.sk vznikol ako odozva na skúsenosti Združenia mladých podnikateľov s prevádzkou slovenskej siete neformálneho rizikového kapitálu pod názvom Klub podnikateľských anjelov Slovenska. Na túto sieť sa obracajú mnohí podnikatelia, ktorých projekty nespĺňajú nároky kladené investormi, čo však neznamená, že ich projekty nemôžu byť konkurencieschopné. Ďalším príkladom sú takí podnikatelia, ktorí nepotrebujú rozvojový kapitál, ale napríklad len úverové financovanie. Ideamart dáva podnikateľom (budúcim podnikateľom) rovnakú možnosť osloviť investorov bez rozdielu na ich potreby.

Služby portálu Ideamart.sk môže bezplatne využiť každý, kto hľadá partnera na realizáciu alebo rozvoj svojho podnikateľského  projektu, resp. má podnikanie, ktoré chce predať. Registráciou na portáli Ideamart.sk získa podnikateľ možnosť uverejniť neobmedzené množstvo svojich podnikateľských projektov a osloviť investorov. K týmto podnikateľským projektom má tiež možnosť získať spätnú väzbu. Zároveň prostredníctvom kontaktného formulára získajú podnikatelia možnosť aktívne osloviť tých investorov, ktorí uverejnili svoju ponuku.


O Združení mladých podnikateľov Slovenska

Združenie mladých podnikateľov Slovenska bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Víziou združenia je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška. Medzi hlavné aktivity ZMPS patrí  propagácia podnikania, pomoc pri realizácii a financovaní inovatívnych podnikateľských nápadov, networking a mentoring mladých podnikateľov.