Nominujte svojho favorita na Byrokratický nezmysel roka 2020

Vyhlasujeme deviaty ročník ankety Byrokratický nezmysel. Ide o anticenu, ktorej zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické povinnosti, ktoré zbytočne zaťažujú podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Byrokratickým nezmyslom roka sa v minulosti stali predpisy, ktoré boli nelogické, nesplniteľné alebo spôsobovali nadmernú administratívnu záťaž.

Podnikatelia sa v zákonoch často nevedia vyznať

Z posledného prieskumu názorov malých a stredných podnikov na kvalitu podnikateľského prostredia na Slovensku vyplynulo, že viac ako 35 % podnikateľov si myslí, že sa nedá v ich odvetví podnikať bez toho, aby nikdy neporušili žiaden zákon. Na tento problém najviac poukazujú firmy zamestnávajúce od 10 do 49 zamestnancov.

Okrem častých zmien predpisov, nedostatočných konzultácií s podnikateľmi a chýbajúceho posudzovania vplyvov, je problémom aj nejednoznačnosť zákonov. Tú považujú za dôvod ich náročného dodržiavania predovšetkým malé podniky (63,1 %).

Každý tretí byrokratický nezmysel je minulosťou

Z finalistov v uplynulých ročníkoch je viac ako tretina z našej legislatívy odstránených. Firmy už napríklad nemusia bankám hlásiť či majú povinnosť mať závierku overenú audítorom ani hlásiť daňovému úradu, že si založili podnikateľský účet; vydavatelia nemusia posielať výtlačky beletrie do parlamentnej či vedeckých knižníc; majitelia reštaurácií sa môžu rozhodnúť či umožnia vstup zákazníkom so psom a zamestnávateľom už nehrozí pokuta ak nebudú inzerovať pracovné miesta na stanovených portáloch. 

Sú však aj opačné príklady. Napriek rôznym antibyrokratickým balíčkom či „kilečkám“ alebo dokonca uzneseniam vlády sa musia podnikatelia stále vysporiadavať s množstvom zbytočných povinností a obmedzení. Ak napríklad chce dať zamestnávateľ zamestnancovi prebytočnú paletu, musí požiadať úrady o povolenie. Tí, ktorí dávajú zákazníkom vrecká na tovar sa považujú za výrobcov odpadu a musia sa registrovať na ministerstve. „Dohodárom“ zas legislatíva neumožňuje mať v pracovnej náplni tvorbu fotiek, písanie textov či programovanie.

Nominujte svojho favorita

Anketa Byrokratický nezmysel roka prebieha vždy v dvoch etapách. V tej prvej, ktorá aktuálne prebieha, môžu podnikatelia na webe www.byrokratickynezmysel.sk nominovať do 22. novembra svojich favoritov. Po verifikácii jednotlivých nominácií vyberú organizátori tohtoročnú TOP 10 a v priebehu decembra bude prebiehať on-line hlasovanie, ktoré rozhodne o Byrokratickom  nezmysle roka 2020.

O Byrokratickom nezmysle roka

Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.

Anketa vznikla v roku 2012 a jej vyhlasovateľom je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Odborným konzultantom je Centrum lepšej regulácie Slovak Business Agency a partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská komora daňových poradcov a portál Podnikajte.sk.