Nebráňme mladým ľuďom realizovať ich podnikateľské nápady

Stanovisko Združenia mladých podnikateľov Slovenska k návrhu na umožnenie podnikania neplnoletým.

Mladý človek na Slovensku, ktorý ešte nedosiahol plnoletosť, má pri súčasnej právnej úprave niekoľko možností:

  1. využitie § 12 Živnostenského zákona, ku ktorému je nevyhnutý súhlas súdu, a aj po jeho získaní mladý človek v zásade môže vykonávať úkony len prostredníctvom zákonného zástupcu
  2. na základe dohody s rodičmi a prevádzkovanie živnosti alebo s. r. o. v ich mene
  3. založenie podnikateľskej entity v krajine, ktorá podnikanie neplnoletých umožňuje

Ani jednu z týchto možností nepokladáme za prospešnú, a preto vítame iniciatívy smerujúce k zmene aktuálnej právnej úpravy. Výsledkom súčasného stavu totiž je, že tých, ktorí chcú napriek svojmu mladému veku podnikať, súčasná právna úprava zbytočne brzdí a núti ich obchádzať pravidlá. Štát nemá vytvárať mladým ľuďom prekážky pri realizácii ich nápadov, ale naopak je v záujme celej spoločnosti, aby sme podporili tých, ktorí majú chuť, odvahu a podnikateľský talent. Napriek tomu, že táto téma sa bude týkať iba malej skupiny mladých ľudí, zvyčajne ide o tých, ktorí nepatria k šedému priemeru.

Zmena právnej úpravy by však mala umožniť podnikanie neplnoletým bez ohľadu na právnu formu, ktorú si zvolia. Zároveň v súvislosti s takouto zmenou existuje aj niekoľko praktických otázok, ktoré je potrebné v paragrafovom znení vyriešiť, no tieto riešenia, ako aj zahraničné skúsenosti existujú. Ak by Slovensko umožnilo podnikať neplnoletým osobám, nešlo by o dobehnutie zahraničných štandardov, ale ani o žiadnu raritu. Napríklad v Českej republike možnosť podnikať pre mladistvých od 16 rokov existuje od roku 2014 a Holandsko dokonca nevyžaduje žiaden minimálny vek.