Nápad za 100 tisíc EUR

Exkluzívny prieskum medzi mladými slovenskými podnikateľmi odhalil, že mentoring má väčšiu cenu ako peniaze, ale aj to, že tretina mladých podnikateľov netuší, ako sa dostať k svojim zákazníkom.

 

Ohrozený druh

Tisícky absolventov každoročne riešia otázku svojej ďalšej existencie mimo školských lavíc. Svoju budúcnosť však obyčajne hľadajú na úradoch práce a nie na obchodnom registri. “Vieme, že nezamestnanosť mladých ľudí na Slovensku patrí medzi najvyššie medzi európskymi krajinami a tiež, že ochota tejto skupiny zobrať iniciatívu do vlastných rúk a rozbehnúť svoj vlastný biznis je vo všeobecnosti nižšia ako je tomu vo vyspelých krajinách. Obraz toho, s čím všetkým sa mladí podnikatelia stretávajú, aké problémy a prekážky im stáli v ceste pri prvých krokoch na ceste k podnikaniu vypovedá aj o podmienkach, aké Slovensko budúcim zamestnávateľom vytvára už dnes,” hovorí na margo výsledkov exkluzívneho prieskumu potrieb mladých podnikateľov v SR predseda Združenia mladých podnikateľov, Ján Solík.

Prieskum bol zameraný na identifikáciu základných problémov ťažiacich mladých podnikateľov s nadväznou analýzou bariér zabraňujúcich rozvoju podnikania mladých ľudí na Slovensku. Do prieskumu sa zapojilo do 1232 respondentov, z toho 908 bolo potenciálnych podnikateľov a 324 v čase realizovania prieskumu už podnikalo.

Kde sa rodí biznis?

Až tretinu podnikateľov k biznisu viedol ich koníček a viac ako štvrtina začala poskytovať služby, ktoré predtým vykonávali ako zamestnanci. Zároveň takmer polovici mladých podnikateľov pri realizácii ich podnikateľského nápadu pomohli predošlé pracovné skúsenosti. Obľúbeným spôsobom získavania podnikateľského nápadu je aj inšpirácia v zahraničí (16 %), viac ako 10 % opýtaných sa k podnikaniu dostalo náhodou.

Každý štvrtý mladý podnikateľ štartuje svoj biznis bez prípravy

Bez akejkoľvek prípravy sa na podnikanie dalo až 26 % mladých podnikateľov na Slovensku. Približne pätina robila prieskum trhu a zákazníckych potrieb, len 2 percentá sa poradili s odborníkom. Z prieskumu tiež vyplýva, že ženy a starší respondenti pristupujú k podnikaniu zodpovednejšie. Častejšie robia prieskum trhu a radia sa so svojimi známymi. Muži zase viac veria vlastnému úsudku a spoliehajú sa na vlastné znalosti trhu (41 % v porovnaní s 36 % u žien).


Mentoring je pre tri štvrtiny opýtaných cennejší ako peniaze

Prieskum ukázal aj to, že mladí podnikatelia majú v prípravnej fáze podnikania najmenej informácií o možnostiach získavania finančných zdrojov (54,01 %), odvodoch, účtovníctve a zákonoch (50,00 %), o administratívnych povinnostiach podnikateľa voči úradom (48,15 %). Napriek tomu, že nedostatok financií je stále najväčšou bariérou podnikania, až 61 % respondentov zo skupiny záujemcov o podnikanie si myslí, že kvalitnejší mentoring je pre podnikateľov dôležitejší ako dostupnosť finančných zdrojov za zvýhodnených podmienok.

„Pri porovnaní odpovedí podnikateľov a záujemcov o podnikanie, ktorí zatiaľ nepodnikajú, vidíme, že v skupine podnikateľov súhlasí s tvrdením, že mentoring je dôležitejší ako zvýhodnené finančné zdroje až 74 % podnikateľov, čo sú takmer tri štvrtiny. V skupine mladých záujemcov o podnikanie si to myslia takmer dve tretiny,“ uviedol Ján Solík zo združenia. Až tri štvrtiny respondentov pritom prejavili záujem o stretnutia so skúsenými podnikateľmi.


Nápad za 100 tisíc EUR

Prieskum poukázal aj na fakt, že vyše tretine mladých podnikateľov chýbajú informácie o tom, ako získavať zákazníkov a ako robiť efektívne reklamu. Mentoring aj reklamu však môžu mladí získať, ak uspejú v jedinečnej súťaži Podnikateľský nápad roka. 

"Sme presvedčení, že mnohí mladí ľudia majú dobré nápady a vieru v to, že úspešné podnikanie môže byť postavené na jednoduchej, ale účinnej myšlienke a odhodlaní a pracovitosti zakladateľa. Ak k týmto elementom primiešame podnikateľské skúsenosti mentora a hodnotnú marketingovú kampaň, šanca na vznik nového úspešného podnikania je veľmi vysoká. Súťažou chceme dať príležitosť ľuďom, ktorí majú originálne podnikateľské nápady a tiež dokázať, že počiatočný kapitál v státisícoch eur nie je vždy nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby mohlo vzniknúť úspešné podnikanie,“ hovorí Ján Solík.

Prvý ročník súťaže Podnikateľský nápad roka, vyhlásilo Združenie mladých podnikateľov Slovenska v spolupráci s partnermi projektu. Cieľom súťaže je identifikovať inovatívne podnikateľské nápady mladých ľudí a prispieť k ich premene na úspešné podnikanie.

Víťaz získa reklamnú kampaň v hodnote  100 000 € pre podnikateľský nápad, vďaka ktorému bude  na trh uvedený nový produkt alebo služba v roku 2012. Finalisti získajú tiež poradenstvo pri tvorbe podnikateľského plánu, bizniscoaching či možnosť rokovať s investormi. Súťaž je určená všetkým, ktorí majú viac ako 18 a menej ako 35 rokov a svoj podnikateľský nápad prihlásia do konca mája 2012. Prihlášku možno nájsť na www.podnikatelskynapadroka.sk


Podnikateľský nápad roka oslovil veľkých hráčov na trhu

„Koncept súťaže nadchol agentúru Wiktor Leo Burnett, Akzent Media, ako aj vydavateľstvo Ringier Axel Springier a  Fun radio, ktorí sa stali partnermi Podnikateľského nápadu roka. Spolu s partnermi projektu nám svoju podporu dáva aj poradenská spoločnosť Deloitte a 1St CLASS AGENCY,“ hovorí J. Solík.

“Projekt Podnikateľský nápad roka nás oslovil hneď z niekoľkých dôvodov. My sami v rámci agentúry dávame priestor mladým ľuďom bez praxe, mnohí svoju šancu dokážu využiť,” hovorí Peter Kontra, managing director reklamnej agentúry Wiktor Leo Burnett. Tá je generálnym partnerom projektu a podieľa sa aj na organizácii súťaže.“Podporiť mladých ľudí v realizácii ich podnikateľských nápadov vnímam ako investíciu do budúcnosti. Verím, že projekty, ktoré vyberieme ako víťazné, budú mať časom na trhu úspech. Je to jednoduché – ak nebudeme mať tých, ktorí podnikajú, nebudeme mať ani klientov,” uzatvára Peter Kontra.

„Od začiatku svojho pôsobenia je tu Fun rádio pre svojich poslucháčov, aby ich zabávalo. Okrem najlepšej hudby a zábavy poskytujeme svojim  klientom aj kvalitný inzertný priestor.   O tom, že to funguje, svedčia podnikateľské úspechy našich klientov, ktorým svojim dielom pomohlo aj Fun rádio.Na projekte Podnikateľský nápad roka sme sa rozhodli participovať, pretože chceme dať šancu vyskúšať ako funguje reklama vo Fun rádiu aj začínajúcim klientom. Bude pre nás česť, stáť pri zrode najlepšieho podnikateľského nápadu za rok 2012,“ povedala Petra Lehká, PR manažérka Fun Radia.